Med vänförsamlingsverksamhet avses en ömsesidig vänskapsrelation mellan tvåkyrkors församlingar. Församlingarna i den lutherska kyrkan i Finland har officiella vänförsamlingar i de lutherska kyrkorna i Ingermanland, Lettland, Ungern och Estland samt med församlingar i S:t Petersburgs stift i den ortodoxa kyrkan. Också med kyrkan i Namibia har man en vänförsamlingsrelation.

Avsikten med vänförsamlingsverksamheten är at t främja kyrkornas, församlingarnas och deras medlemmars kontakt och växelverkan. Mest aktivt samarbete har man inom ungdomsarbetet, diakonin och på musikens område. Ekonomiskt utsatta församlingar kan få materiell hjälp.

Inom kyrkostyrelsen ansvarar vänförsamlingsarbetsgruppen för vänförsamlingsrelationerna.

Vänförsamlingar (på finska)

Tillbaka till toppen