Med vänförsamlingsverksamhet avses en ömsesidig vänskapsrelation mellan två kyrkors församlingar. Församlingarna i den lutherska kyrkan i Finland har officiella vänförsamlingar bland annat i de lutherska kyrkorna i Ingermanland, Lettland, Ungern och Estland.

Avsikten med vänförsamlingsverksamheten är att främja kyrkornas, församlingarnas och deras medlemmars kontakt och växelverkan. Mest aktivt samarbete har man inom ungdomsarbetet, diakonin och på musikens område. Ekonomiskt utsatta församlingar kan få materiell hjälp.

Läs mera om vänförsamlingar

Tillbaka till toppen