Avsikten med kyrkans ungdomsarbete är att stöda den kristna fostran bland unga och deras familjer. Etablerade former av ungdomsarbete är bland annat hjälpledarverksamhet, läger och utflykter, smågruppsverksamhet och samarbete med skolorna.

Läs mera om församlingsverksamhet för ungdomar

Tillbaka till toppen