Hyppää sisältöön

Själavård

Själavårdens värderingar är hopp, tröst och villkorslös kärlek till sin medmänniska.

Själavård i församling

I församlingen ges själavård både av anställda som kyrkan utbildat för uppgiften och av frivilliga församlingsmedlemmar. Själavård är en del av den andligt arbetarens arbete och det görs under tjänsteansvar. Själavård hos en församlingsanställd är gratis.

Själavård, samtal utågende från dig

 

Själavård kan också förverkligas i form av hembesök, besök på institutioner eller så att klienten kommer till församlingens utrymmen. Man kan också ta en promenad samtidigt som man pratar. 

Hembesök

Många lider av stor ensamhet i dag. Församlingens anställda kommer gärna på besök, våga frimodigt ta kontakt med en präst/diakon. Det viktiga i hembesöket är att vi möts och delar stunden tillsammans. Varje hembesök ser olika ut och formas enligt klientens behov och önskemål. 

Sorgegrupper

Ibland behöver vi också få dela sorgen och förlusterna i grupp. Många församlingar ordnas sorgegrupper. I gruppen kan vi dela på våra känslor och dela vår erfarenhet med andra som genomgår liknande saker. Det finns grupper som riktar sig speciellt till dem som har tvingats uppleva självmord i nära relationer. En del församlingar ordnar också sorgegrupper för barn och unga.

Sorgegrupperna kan genomföras i samarbete med olika organisationer.

Stöd till anhöriga

Långtidssjuka, personer som får närståendevård och rehabiliteringsklienter inom mentalvården sköts ofta av sina anhöriga i hemmet. Församlingen kan hjälpa de anhöriga att orka genom att ordna rekreationsverksamhet, utfärder eller läger.