Med familjerådgivning avses det arbete som utförs vid kyrkans familjerådgivningscentraler. Familjerådgivningen ger professionell hjälp i frågor som berör parrelationen, familjelivet eller personliga problem.

Familjerådgivningsarbetet utförs av anställda som fått specialutbildning. Familjerådgivningen är gratis, också för dem som inte hör till kyrkan. Det går att besöka mottagningen som par, som familj eller ensam.

Mer information om familjerådgivningen

Tillbaka till toppen