Hyppää sisältöön
Ett bön

Vänförsamlingsverksamhet

Vänförsamlingsverksamheten är

  • lokal samverkan som baserar sig på ett avtal mellan två eller flera församlingar
  • en viktig kanal för att stöda det praktiska partnerskapet mellan lokalförsamlingar och den internationella interaktionen mellan kyrkorna
  • en betydande del av vår kyrkas internationella relationer
  • ett led i församlingarnas fostran till internationalism
  • en form av internationell diakoni

Vänförsamlingsverksamheten bärs upp av vanliga församlingsmedlemmar och medarbetare och sker genom praktiska kontakter.

Största delen av våra lutherska församlingars vänförsamlingsavtal har slutits med församlingar i de lutherska kyrkorna i Estland, Ingermanland och Ungern – men vänförsamlingar finns över hela världen. Bland vänförsamlingarna finns också anglikanska och ortodoxa församlingar.

Vänförsamlingsregister: Vänförsamlingar med andra evangelisk-lutherska kyrkor

Facebookgrupp: Ystävyysseurakuntatoiminta

Riksomfattande vänförsamlingsevenemang

Nästa riksomfattande vänförsamlingsevenemang ska ordnas under de finska kyrkodagarna i Uleåborg 2021.

Under de finska kyrkodagarna i Jyväskylä 2019 ordnades utrikesavdelningen evenemanget "Naapurit, ystävät, sisarukset:  Viron, Inkerin ja Suomen seurakuntayhteydet".

De riksomfattande Vänförsamlingsdagarna som utgick från Tammerfors (2018) ordnas vartannat år i olika stift. Dagarna riktar sig till både anställda och lekmän som ansvarar för församlingarnas vänförsamlingsverksamhet. Arrangörer är Kyrkostyrelsen utrikesavdelning i samarbete med det stift som står i tur att ordna arrangemangen och programmet planeras tillsammans med de lokala aktörerna.

Anvisningar för vänförsamlingsarbete

Nya vänförsamlingsavtal ska ingås och gamla ska uppdateras i enlighet med de allmänna anvisningarna för vänförsamlingsarbete som fastställts av Kyrkans utrikesråd. Det lönar sig att också bekanta sig med Ingermanlands evangelisk-lutherska kyrkas samarbetsprinciper. Mera information och rådgivning får du från utrikesavdelningen.

Allmänna anvisningar för vänförsamlingsarbete

Anvisningar för vänförsamlingsarbete med Ingermanlands evangelisk-lutherska kyrka (på finska)

Utbildning för ansvariga

Utrikesavdelningen koordinerar vänförsamlingsarbete och utbildar ansvariga i de församlingar som har ett vänförsamlingsavtal med de evangelisk-lutherska församlingarna i Ingermanland, Lettland, Rumänien, Ungern, Estland och Ryssland. Utrikesavdelningen uppehåller också en förteckning över vänförsamlingsrelationerna och kontaktpersonerna.

Mera information:

Ari Ojell, sakkunnig för teologi och ekumenik