Erityisryhmille

Kirkko kuuluu kaikille –  toimintaa erityisryhmille

Seurakuntatoiminta kuuluu jokaiselle, huolimatta esimerkiksi liikkumisen, näkemisen, kuulemisen ja ymmärtämisen esteistä. Seurakunnat järjestävät jumalanpalveluksia viittomakielellä tai selkokielellä. Kehitysvammaisten tai näkövammaisten kirkkopyhässä on otettu huomioon heidän tarpeensa. Tarjolla on myös erilaisia piirejä sekä leirejä ja retkiä.

Kehitysvammaisia, heidän perheitään ja läheisiään sekä hoitohenkilökuntaa varten Suomessa toimii kehitysvammaistyön pappeja. Lisäksi Suomessa on kaksi pappia, joiden nimike on vammaistyön pappi. Heidän työhönsä sisältyy vammaisuus laajemmin. Kuurojenpapit tekevät puolestaan viittomakielistä seurakuntatyötä. Kirkossa on myös kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijöitä ja vammaistyön diakoniatyöntekijöitä.

Joissain seurakunnissa ja yhtymissä järjestetään säännöllisesti niin kutsuttuja Saavu-messuja. Ne ovat selkokielisiä ja mahdollisesti viittomakielisiäkin messuja, jotka pidetään esteettömissä kirkkotiloissa ja joiden toteuttajina vammaiset ihmiset ovat itse. Saavu-messujen virret ovat usein saatavissa pistemateriaalina, ja käytössä on useimmiten induktiosilmukka.

Kirkon vammaistyöntekijät


Takaisin sivun alkuun