Begreppet skriftskola är en äldre benämning för kyrkans konfirmandarbete. Konfirmandarbetet är i sin tur en del av kyrkans dopundervisning. Dopundervisningen hör alltid nära samman med dopets verklighet. Målet för konfirmadarbetet är att konfirmanden stärks i sin tro på den treenige Guden som denna upptogs till i det heliga dopet, att konfirmanden växer i sin kärlek till medmänniskan samt lever i bön och församlingsgemenskap. Konfirmandarbetets viktigaste mål är att leda in konfirmanderna i en nära kontakt med församlingen.

Konfirmandundervisningen baserar sig på den kristna lära som kyrkan tillämpar, dvs. Katekesen (1999). Den nya ramplanen för konfirmandarbetet 2001 (LIVET –TRON –BÖNEN) ersatte den tidigare läroplanen för konfirmandundervisning från 1980.

Skriftskolan är en etablerad del av den finländska ungdomskulturen. Ca 90 procent av 15-åringarna går i skriftskolan. Konfirmandtiden, konfirmationen och den konfirmandfest som man ordnar hemma är ett viktigt skede i den unga människans liv på vägen från barndomen till vuxenlivet. För att kunna vigas till äktenskap i kyrkan måste man ha gått i skriftskola. För att kunna vara fadder krävs både att man gått i skriftskola och konfirmerats.

Konfirmandundervisningen och hur den genomförs i praktiken planeras alltid lokalt och skilt för varje skriftskola. Konfirmandundervisningen omfattar 80 timmar. Man rekommenderar att skriftskolan pågår under ett halvt års tid. Den här tiden innehåller väldigt olika verksamhetsformer och ett mångsidigt arbete. I Finland är den mest populära formen för skriftskolan konfirmandläger som ger konfirmanderna upplevelser och minnen för livet.

Man kan också gå i skriftskola som vuxen, till exempel i samband med värnplikten, i en vuxenskriftskola som församlingen ordnar, eller i privat skriftskola. Planen för vuxenskriftskola utarbetas tillsammans med den anställda i församlingen som ansvarar för vuxenskriftskolan. Skriftskola för vuxna omfattar åtminstone 20 timmar.

Tillbaka till toppen