En psalm är en andlig sång. Med psalmer avses i den evangelisklutherska kyrkan i Finland främst de sånger som finns i den psalmbok som godkänts av kyrkomötet. Många väckelserörelsers sånger kallas också psalmer.

De första psalmböckerna

Den första officiella psalmboken för Sverige-Finland var den så kallade gamla psalmboken från 1695, som utkom i över 250 upplagor och användes i närmare 200 år. Den följande psalmboken är den första finlandssvenska psalmboken, som efter ett långt arbete och flera psalmboksförslag utkom 1886. Den tredje finlandssvenska psalmboken utkom 1943.

Den första finländska psalmsamlingen är Jacob Finnos Yxi Wähä Suomenkielinen Wirsikirja från år 1583. Ett lite mera omfattande psalmmaterial erbjöd Hemming av Maskus bok från år 1605. Psalmer ur dessa böcker sjöngs på 1500-1600-talen då läskunnighet var sällsynt och man lärde sig psalmerna utantill. Den finskspråkiga psalmboken som utkom år 1701 hade svenskspråkiga psalmboken från år 1695 som förebild. I bägge samlingarna fanns 413 psalmer. För den finländska utgåvan ansvarade biskop Johannes Gezelius den yngre.

Psalmboken Uusi Suomenkielinen Wirsi-Kirja Niiden Cappalden canssa, jotca siihen ulevat innehöll förutom psalmer bland annat helgdagarnas predikotexter och böner. Den kallas numera Vanha virsikirja (Gamla psalmboken) och användes under två århundraden. Följande finskspråkiga psalmböcker utkom åren 1886 och 1938.

Den första finländska koralboken Yxi Tarpelinen Nuotti-Kirja utkom år 1702. Den äldsta svenska psalmboken hade en koralupplaga från 1697.

Nuvarande psalmböcker

Den senaste finska psalmboken är från 1986 och innehåller 632 psalmer.

En svenskspråkig psalmbok godkändes samma år. Den nuvarande finlandssvenska psalmboken är en nyare upplaga av den som godkändes 1986. År 2016 fick psalmboken ett tillägg med 147 nya psalmer.

Den samiska psalmboken heter Suoma samii salbmakirji (1993).

Man har också gett ut sångböcker för barn, den senaste barnsångboken är från 1995.

Väckelserörelserna har sina egna samlingar med andliga sånger, till exempel Sionsharpan som används inom den evangeliska rörelsen. Sångsamlingen ”Andliga sånger och psalmer” utgiven av Finska Missionssällskapet, har ofta använts i Svenskfinland.

Psalmbok.fi – psalmboken på nätet

Tillbaka till toppen