Mikael Agricola är Finlands reformator och det finska skriftspråkets fader. Mikael Agricola var biskop i Åbo och lärare vid skolan i Åbo. Genom att översätta kyrklig litteratur på latin och svenska till finska skapade han det finska skriftspråket.

Mikael Agricola (ca 1510–1557) föddes i byn Torsby i Pernå. Han studerade vid universitetet i Wittenberg i Tyskland, där bl.a. Martin Luther och Philip Melanchton var lärare. Han tog till sig Martin Luthers tankar om reformationen och med honom blev Finlands kyrka luthersk.

Man är inte säker på Agricolas eget modersmål. Han började arbetet med att översätta Katekesen till finska (ABC-kirja) år 1543. Efter det översatte han en bönbok 1544 (Rukouskiria Bibliasta). Agricolas mest betydelsefulla projekt var att översätta Nya Testamentet till finska år 1548. Mikael Agricola-dagen firas 9.4.

Tillbaka till toppen