YouTube-video

Dop

I dopet lovar Gud vara med oss under hela vårt liv. Vi får del av den heliga Anden. Gud finns överallt, också inom oss.

Det går inte att helt förklara det som sker i dopet. Det är en av Guds hemligheter. Vi vet ändå att dopet är en gåva som vi får bära med oss hela livet. Det ger oss hoppet om förlåtelse här på jorden och ett liv hos Gud i himlen. 

Prästen döper barnet med vatten, inte för att tvätta bort något, utan för att påminna om att Gud redan har befriat barnet från synd. Dopet händer just i det ögonblicket, med vattnet och doporden:

Jag döper dig i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Prästen öser vatten på barnets huvud. När vuxna döps gör man oftast på samma sätt. Ibland döps ungdomar eller vuxna i en sjö eller i havet t.ex. vid församlingens lägergård. Så kan man göra t.ex. på ett konfirmandläger.

Vi ser dopet som en pånyttfödelse. Vi föds en gång till, på ett andligt sätt. Dopet är en engångshandling. Det behöver inte tas om utan räcker hela livet.

Genom dopet blir man också medlem i kyrkan.

Dopet betyder inte att barnet först då får sitt namn. Det är föräldrarna som ger namnet. Men under dopet nämns namnet första gången "officiellt" och man välsignar också namnet.

Vilka namn kan jag ge mitt barn?

Dopet på teckenspråk

Här får du veta mera om dopet på teckenspråk.