YouTube-video

Dopet – den finaste gåvan

Att låta döpa sitt barn är att ge det en gåva. Kanske den finaste gåvan av alla. I dopet får vi ett löfte att Gud är med oss under hela vårt liv. Det ger trygghet. En trygghet som oftast känns alldeles självklar men som kan få oanad betydelse då livet är tufft.

Borde inte barnet få välja själv om det vill döpas och tro på Gud?

Det är bra att reflektera över ifall barnet borde få välja själv ifall hen vill bli döpt. Det visar på en respekt för barnets integritet och religionstillhörighet.

Samtidigt är det ett val att inte låta barnet bli döpt som spädbarn. Vi väljer också många andra saker för våra barn, som vilka språk de ska lära sig, var de ska bo och vilken mat de ska äta. Alla våra val gör vi med omsorg om barnet, vi vill att barnet ska ha det så tryggt och bra som möjligt. Genom att låta döpa barnet visar vi omsorg om det.

I vår kyrka döps barn traditionellt som spädbarn, och det året barnen fyller femton år får de konfirmandundervisning för att lära sig om dopets betydelse. Känner den unga efter konfirmandtiden för att fortsätta vara medlem i kyrkan så kan den unga låta konfirmera sig.

Om du väljer att inte låta döpa ditt spädbarn är det okej. Gud älskar dig och ditt barn ändå. Det är inte heller för sent att låta döpa barnet senare.

Men jag vet inte riktigt om jag själv tror på Gud, är det ok att låta döpa barnet ändå?

Att låta döpa barnet är att visa omsorg. Det är att säga att jag vill tro att dopet ger något gott till mitt barn. Vad som egentligen händer i dopet när prästen öser vatten på huvudet är det ingen som vet helt säkert. Men det är en handling som visar att du bryr dig om ditt barn och ger hen en ingång till Guds familj och er församling.

Läs mer om vad dopet innebär

En fin tradition

Att låta döpa sitt barn är en fin tradition. Det är ett tillfälle att samla de närmaste som bryr sig om barnet och fira det nya livet, den nya familjemedlemmen. Ta vara på den här möjligheten och den trygga ram som dopet ger för det här tillfället.

Jag måste väl döpa barnet så att det får sitt namn?

Dopet betyder inte att barnet först då får sitt namn. Det är föräldrarna som ger namnet. Men under dopet nämns namnet första gången offentligt, man välsignar namnet och nämner det tillsammans med Guds namn. Den döpta är också Guds barn. Gud glömmer ingen.

Vilka namn kan jag ge mitt barn?

Dopet på teckenspråk

Här får du veta mera om dopet på teckenspråk.

YouTube-video