Hyppää sisältöön

Vanliga frågor om dop


Hur väljer vi namn åt vårt barn?

Många hör barnets namn första gången vid dopstunden. Namnet är en del av barnets, unika personlighet. Vid dopet kallar Gud barnet vid namn och tar det till sig. Ibland är det svårt att välja namn. En del "ärver" ett namn, andra får helt nya namn som inte funnits i släkten tidigare och en del hittar ett namn innan barnet är fött. Juridiskt sett har inte namngivningen något med dopet i sig att göra men symboliskt är det en viktig del av dopet.

Klicka här för att läsa mer om att välja namn åt barnet.

Måste mitt barn bli döpt för att få ett namn?

Nej, det är föräldrarna som ger namnet till barnet. Även barn som inte döps får namn. Namnet kommer först, sedan följer dopet. Att bli döpt är nämligen en speciell kallelse från Gud. Gud kallar barnet med dess eget namn att bli döpt. Därför är namnet viktigt i dopet.

Vad är det för skillnad på dop och namngivning?

Namngivningfester utan dop påminner om dopet till sitt yttre. Många vill fira den nya familjemedlemmen och välkomna den till livet med en fest. En namngivningsfest innehåller ingen dopceremoni. Att ordna namngivning utesluter inte att man låter döpa barnet senare.

I dopet välkomnas barnet till släkten, familjen och församlingen. Dopet är en fest där du välkomnas in i en större gemenskap. Din lokala församling kan ge konkret stöd till dig i livets olika skeden. Men du hör också till den världsomspännande kyrkan som har verksamhet överallt. Du är aldrig ensam.

Klicka här för att läsa mer om skillnaden mellan dop och namngivning.

Klicka här för att läsa mer om dopets betydelse.

Hur väljer jag faddrar och gudföräldrar?

Att få bli fadder är en ära. Ofta pratar vi också om gudmor och gudfar istället för fadder. Oftast tillfrågas vänner eller släktingar. Om man inte hittar faddrar den vägen, så hjälper församlingen att hitta en fadder. Inför dopet krävs två faddrar som ska tillhöra den evangelisk-lutherska kyrkan och vara konfirmerade. Vill man bara ha en fadder är det också möjligt med kyrkoherdens lov. När man blir fadder så lovar man också något stort. Man lovar att stöda barnet och familjen, finnas där och delta i den kristna uppfostran. Att få följa en ny människas väg i livet är en gåva.

Klicka här för att läsa mera om hur man väljer faddrar.

Men om jag inte tror på Gud?

Svartvit bild, pappa lutar ömsint mot sin baby.

Hur mycket vi tror kan inte mätas eller vägas. Vi kan tro på olika sätt. Det att vi väljer dop för barnet visar att tro, andlighet och gemenskap är viktigt. Prästerna i församlingen finns alltid där för att diskutera. Använd dem som ditt bollplank i svåra frågor som rör dopet.

Att låta döpa sitt barn är att visa omsorg om det. Du vill barnet väl och önskar det allt gott. Det är en handling som visar att du bryr dig om ditt barn och ger det tillgång till en större gemenskap. Barnet är en del av familjen och släkten, men nu också en del av församlingen och hela Guds familj. Du är inte ensam.

Läs också:

Alla hör inte till kyrkan - hur gör vi då?

Ifall din partner inte hör till kyrkan räcker det ändå med att du gör det. Det enda som krävs är att vårdnadshavarna är eniga om dopet. Ni behöver komma överens om att ni vill döpa barnet. Om du vill höra till kyrkan så behöver du bara fylla i en blankettÖppna länk i ny flik. Ifall du inte är döpt och över 15 år så kan du vara i kontakt direkt med din egen församling på hemorten och komma överens om dop och konfirmandundervisning. Alla som är över 15 år och vill bli döpta blir samtidigt konfirmerade. Klicka här för att läsa mer om vuxendop.

Ska inte barnet få välja sin religion själv?

Frihet. Pojke står på äng i soluppgången med händerna utsträckta.

Det är bra att fundera över frågan huruvida barnet själv borde få välja själv att bli döpt. Det visar på en respekt för barnets integritet. Att alla har ett eget val.

Samtidigt är allt i livet ett val. Vi fattar även andra beslut för våra barn, som vilka språk de ska lära sig, var de ska bo och vilken mat de ska äta. Alla våra val gör vi med omsorg om barnet. Vi vill att barnet ska ha det så tryggt och bra som möjligt. Det gäller också i den stunden vi väljer om vi vill döpa vårt barn.

Oftast döps barn som spädbarn, men dopet har ingen åldersgräns. Som konfirmand väljer man igen sin väg. Gud älskar dig och ditt barn - oberoende av dop.

Jag behöver prata med någon - vart kan jag vända mig?

Kvinna framför dator.

Kyrkans samtalstjänst lyssnar på dig som behöver prata. Ifall du känner att du vill prata med någon kan du genast ta kontakt. Ditt ärende kan vara smått eller stort. Det vi erbjuder en möjlighet för dig att prata av dig och bolla dina tankar med en annan människa. Du kan chatta, ringa, skriva nätmeddelande eller till och med ett pappersbrev. Du får vara anonym. Du hittar oss på samtalstjanst.fi.

Tänk om babyn gråter under dopet - vad gör vi då?

Små barns gråt går tyvärr inte att styra. Det gör alla barn när de behöver. Det är också en del av dopet. Dopet görs på barnens villkor, i alla lägen. Om man vill så kan man mata barnet före dopet, för att sedan låt det sova. Men även där är det barnen som styr situationen. En del barn blir nervösa och oroliga, men många blir glada. Alla är olika. Om babyn blir sjuk före flyttas dopet längre fram. Allt kan inte gå enligt planen. Klicka här för att läsa mera om hur man kan göra dopet bekvämt för barnet.

Vilken musik är okej under dopet?

Psalmerna och sångerna under dopet bestämmer du tillsammans med prästen och hen ger också tips på olika alternativ. Man kan också be någon utomstående eller någon från församlingen att framföra en sång. Klicka här för att läsa mera om sånger och musik för dop.

Jag vill låta döpa mitt barn senare - hur gör jag då?

Det aldrig är för sent att låta döpa ditt barn. Ni kanske ordnade en namngivningsfest för att fira ert barns födelse, men valde att inte ha dop? Inga problem! Dop kan man ha senare också. Till kyrkan är man alltid välkommen och dopet är alltid möjligt, oberoende av ålder.

En präst välsignar en flicka med handpåläggning.

Ett barn som inte ännu har fyllt 12 år kan bli medlem i kyrkan, om åtminstone en av vårdnadshavarna hör till kyrkan. En 12–14-åring ska ge sitt eget skriftliga medgivande för att bli döpt. I allmänhet döper man inte ungdomar som snart ska konfirmeras. De går i stället i skriftskola tillsammans med sina vänner. Om de vill konfirmera sig blir de döpta före konfirmationen. Det kan ske på konfirmandlägret, endast tillsammans med familjen, i en gudstjänst före konfirmationen eller i konfirmationsgudstjänsten. Klicka här för att läsa mer om dop senare i livet.

Kan jag bli döpt som vuxen?

Ja, det kan du! Alla döps inte som nyfödda. Många väljer också dopet som vuxna. Vill du bli döpt som vuxen tar du kontakt med pastorsexpeditionen där du bor. Det går också bra att prata med en präst du känner. Klicka här för att läsa mer om dop senare i livet.

Vad betyder det att bli en del av kyrkans gemenskap när vi döps?

Då du döps blir du en del av den evangeliska-lutherska kyrkan. Det betyder att du blir en del av en stor och varm gemenskap. En trygghet i stunder av glädje och sorg. Inför Gud är du precis den du är. Som döpt och konfirmerad kan du själv bli fadder och också ställa upp och påverka i kyrkovalet. Du får rösta redan som 16-åring och själv delta i valet när du fyller 18 år. Som medlem av kyrkan kan du också gifta dig i kyrkan, betala kyrkoskatt och den vägen i att stödja det arbete församlingen gör. Klicka här för att läsa mer om dopets betydelse.

Vad gör kyrkan för barn och unga?

Kyrkan jobbar långt utgående från de yngsta. Barn och unga har en alldeles särskild plats i gudstjänsterna. I många församlingar finns lekutrymme och leksaker i kyrkan att sysselsätta sig med ifall gudstjänsten känns lång för de minsta. Vi ordnar också dagklubbar, familjeklubbar, körverksamhet, events, läger- och rekreationsmöjligheter. Följ gärna med din hemförsamlings webbplats, informationsblad och sociala medier.

Hur vet jag vad som är på gång i församlingen?

Kyrkan är till för alla. Vi jobbar med alla åldrar och med alla familjeformer. Du hittar all info om vad som händer i din församling på anslagstavlan och på församlingens webbplats. Gudstjänsterna ordnas i regel varje söndag och vid högtider blir det ännu flera. Vi ordnar också konserter, klubbar och andra event där du kan delta. Följ gärna med din hemförsamlings webbplats, informationsblad och sociala medier. Välkommen med!

nalle ansikte