Hyppää sisältöön

Faddrar

En fadder, är en viktig person i ett barns liv, en trygg vuxen och vän. Faddrar kallas också ibland gudmor och gudfar.

Ett barn som döps ska ha minst två faddrar. Faddrarna bör:

  • höra till den evangelisk-lutherska kyrkan
  • vara konfirmerade

En tredje fadder kan höra till en kristen kyrka eller ett religionssamfund som vår kyrka godkänner. En fadder som hör till en kyrka utomlands behöver inte vara konfirmerad. 

Vilka kyrkor är jämnställda med den evangelisk-lutherska i Finland i fråga om fadderskap? Läs mera i Borgåöverenskommelsen

Fadderns uppgifter

Fadderns uppgift är

  • att fungera som vittne vid dopet
  • att vara barnets vuxna vän
  • att ge barnet av sin tid, lyssna och vara intresserad av allt som gäller barnet
  • att be för barnet. En fadder kan också vara med i församlingens verksamhet tillsammans med sitt gudbarn. Ett fadderskap handlar om att leva som en kristen. 

Födelsedagsinbjudan till barnets fadder

Skriv ut, fyll i och skicka födelsedagsinbjudan till barnets fadder.
Födelsedagsinbjudan som pdf.

Färgläggningsbilder

Skriv ut bilderna och låt dtt fadderbarn färglägga dem.
Färgläggningsbilderna som pdf.

När jag var liten - saga och bilder

Ladda ner sagan och bilderna här.

Läs mera om vilka som kan vara faddrar

Man kan ha flera än två faddrar. Det finns ingen övre gräns.

Ifall du inte hittar fler än en fadder bör du ta kontakt med kyrkoherden i din egen församling. Med kyrkoherdens lov kan du få rätt att utse bara en fadder. Detta kommer troligen att träda i kraft i början av år 2020. 

Faddrarna kan inte bytas ut efter att de registrerats som faddrar. Uppdraget att vara fadder kan inte heller tas ifrån någon senare. Men i särskilda fall kan man vid behov utse faddrar för barnet också senare. Om du har en sådan situation ska du ta kontakt med kyrkoherden.

Vad är en församlingsfadder?

En del församlingar erbjuder en församlingsfadder för barnet. Församlingsfaddern håller kontakt med barnet och hela familjen. Församlingsfaddern är inte anställd i församlingen, utan hör till gruppen frivilliga. En församlingsfadder hör inte till dem som antecknas som barnets faddrar på registerblanketten.

Om du är intresserad av att vara församlingsfadder kan du ta kontakt med din egen församling.

Dopminne och fadderbrev

Barnet får ett dopminne. Det är vanligen ett vackert kort där prästen antecknar när och var barnet blev döpt, och vilka som är faddrar. Faddrarna får också fadderbrev med samma uppgifter. Om ni har en vigselbibel kan dopet också antecknas där.

I kyrkan läser man upp barnets namn och församlingen ber för barnet. Det görs oftast vid en gudstjänst en vecka efter dopet. Men det lönar sig att höra sig för på pastorsexpeditionen när det händer. Och var, ifall det finns flera kyrkor i församlingen. Familjen och faddrarna är särskilt välkomna till den här gudstjänsten.