Hyppää sisältöön

Faddrar

En fadder, är en viktig person i ett barns liv, en trygg vuxen och vän. Faddrar kallas också ibland gudmor och gudfar.

Barn sitter på en vuxens axlar.

Vem kan vara fadder?

Ett barn som döps ska ha minst en fadder som bör:

  • höra till den evangelisk-lutherska kyrkan
  • vara konfirmerad

Man kan ha flera faddrar. Det finns ingen övre gräns.

Övriga faddrar kan också höra till en kristen kyrka eller ett religionssamfund som vår kyrka godkänner. En fadder som hör till en kyrka utomlands behöver inte vara konfirmerad. Vilka kyrkor är jämnställda med den evangelisk-lutherska i Finland i fråga om fadderskap? Läs mera i Borgåöverenskommelsen

Faddrarna kan inte bytas ut efter att de registrerats som faddrar. Uppdraget att vara fadder kan inte heller tas ifrån någon senare. Men i särskilda fall kan man vid behov utse högst två faddrar för barnet också senare. Om du har en sådan situation ska du ta kontakt med kyrkoherden.

Fadderns uppgifterMin fadder logo.

Fadderns uppgift är:

  • att fungera som vittne vid dopet
  • att vara barnets vuxna vän
  • att ge barnet av sin tid, lyssna och vara intresserad av allt som gäller barnet
  • att be för barnet. En fadder kan också vara med i församlingens verksamhet tillsammans med sitt gudbarn. Ett fadderskap handlar om att leva som en kristen. 

Mer tankar om hur man kan vara en bra fadder, hur man kan upprätthålla fadderrelationen, samt idéer på aktiviteter tillsammans med sitt fadderbarn hittar du på fadder.fi. Där hittar du också information om den nationella fadderdagen som ordnas söndagen efter skolavslutningarna.

"Det var väldigt viktigt för oss att faddrarna visade intresse för våra barn, man vill ju inte tvinga eller pressa någon. Vi valde människor som har fina värderingar i livet och som vi tror att våra barn kan lära sig mycket av, och vi ville försäkra oss om att dessa människor hålls kvar i våra barns liv." 

Klicka här för att läsa mer om bloggaren Desiré Nymans tankar kring fadderskap.

Dopminne och fadderbrev

Barnet får ett dopminne. Det är vanligen ett vackert kort där prästen antecknar när och var barnet blev döpt, och vilka som är faddrar. Faddrarna får också fadderbrev med samma uppgifter. Om ni har en vigselbibel kan dopet också antecknas där.

I kyrkan läser man upp barnets namn och församlingen ber för barnet. Det görs oftast vid en gudstjänst en vecka efter dopet. Men det lönar sig att höra sig för på pastorsexpeditionen när det händer. Och var, ifall det finns flera kyrkor i församlingen. Familjen och faddrarna är särskilt välkomna till den här gudstjänsten.

Vad är en församlingsfadder?

En del församlingar erbjuder en församlingsfadder för barnet. Församlingsfaddern håller kontakt med barnet och hela familjen. Församlingsfaddern är inte anställd i församlingen, utan hör till gruppen frivilliga. En församlingsfadder hör inte till dem som antecknas som barnets faddrar på registerblanketten.

Om du är intresserad av att vara församlingsfadder kan du ta kontakt med din egen församling.