Hyppää sisältöön

Dop senare i livet

Det är aldrig för sent att bli döpt. Du är alltid välkommen till kyrkan och dop är alltid möjligt, oberoende av din ålder.

Dopet är den finaste gåva vi kan ge våra barn, men dopet är ändå inte knutet till någon viss ålder. Du kan bli döpt när som helst. Men för olika åldrar gäller lite olika bestämmelser. På den här sidan kan du läsa om vad du behöver tänka på ifall den som ska döpas är ett äldre barn, en konfirmand eller en vuxen.  

Dop för minderåriga 

Det är aldrig för sent att låta döpa ditt barn. Ni kanske ordnade en namngivningsfest för att fira ert barns födelse, men valde att inte ha dop? Inga problem! Det går att ha dop ha senare också, kanske i samband med att yngre syskon döps. Alla som är under 15 år behöver vårdnadshavarnas samtycke för att kunna bli döpt, men den som är 15 år eller äldre får själv bestämma om dop och då gäller praxis för vuxendop.  

Dop av barn under 12 år  

Ett barn som inte ännu har fyllt 12 år kan bli döpt och medlem i kyrkan, om åtminstone en av vårdnadshavarna hör till kyrkan. Båda vårdnadshavarna behöver vara överens om att låta döpa sitt barn.  

Dop av barn i åldern 12-14 år 

Ett 12-14 år gammalt barn kan döpas endast med sitt eget skriftliga samtycke, förutsatt att vårdnadshavarna har kommit överens om detta.  

Dop av konfirmand 

För att kunna bli konfirmerad behöver man vara döpt. Men det går att bli döpt strax innan konfirmationen. Man får delta i konfirmandundervisningen utan att vara döpt. Om man vill konfirmeras blir man döpt före konfirmationen. Det kan ske på konfirmandlägret, tillsammans med familjen, i en gudstjänst före konfirmationen eller i konfirmationsgudstjänsten. Det är en fin upplevelse att ordna dop på konfirmandlägret tillsammans med sina vänner. Kanske blir en hjälpledare fadder? 

Ung kvinna välsignas av prästen och en fadder.

Bild: Heli Mielonen/Kirkon kuvapankki

Döpt som vuxen 

Många som inte döpts som barn väljer dopet som vuxna. Vill du bli döpt som vuxen tar du kontakt med pastorsexpeditionen där du bor. Det går också bra att prata med en präst du känner. 

Alla som är över 15 år och vill bli döpta blir samtidigt konfirmerade. För att bli konfirmerad deltar man i konfirmandundervisning. För vuxna anpassas undervisningen till den egna livssituationen. Undervisningen kan ske individuellt tillsammans med en präst i församlingen eller genom att delta i en grupp av vuxna som vill bli döpta. Du kan också delta i en grupp kring kristen tro för vuxna. Din hemförsamling är församlingen på den ort eller det område där du är skriven. Klicka här för att hitta din församling

Dopet kan vara som en del i en gudstjänst eller ordnas enbart för dig. Eftersom du samtidigt blir konfirmerad tar du emot nattvarden i församlingens gudstjänst. En tonåring som redan har lämnat konfirmandåldern bakom sig och inte vill gå i vanlig konfirmandundervisning kan också få individuell konfirmandundervisning eller i en mindre grupp anpassad efter som deltar. Då blir hen döpt på samma sätt som en vuxen. Den som döps som vuxen ska ha åtminstone två faddrar.