Alla nyheter

19.3.2024

Öppna dörrar för alla – Kyrkan söker lösningar för att förbättra jämlikheten

Att förverkliga jämställdhet och likabehandling i kyrkan är en större fråga än äktenskapsfrågan. Den operativa plan som nu publiceras öppnar dörrar för en mångsidigare förståelse och främjande av jämställdhetsarbetet.

Den operativa jämställdhets- och likabehandlingsplanen som riktar sig till kyrkan och församlingarna har publicerats på nätet på Minna Canth-dagen 19 mars. Målen med planen är att främja jämställdhet och likabehandling i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Kyrkostyrelsen godkände planen i november 2023.

Verktyg för att främja likabehandling

Planen publiceras som en webbpublikation som stöder det praktiska arbetet. Den erbjuder konkreta verktyg för att främja jämställdhet och likabehandling i församlingarna. Den hjälper till att identifiera missförhållanden och situationer där jämställt beteende och likabehandling inte genomförs i praktiken. Publikationen kommer att innehålla bland annat ett självutvärderingsverktyg för jämställdhets- och likabehandlingssituationer i församlingarna.

Den operativa planen publiceras vid en tidpunkt då kyrkan öppnar upp för möjligheten att behandla jämlikhets- och likabehandlingsfrågor mera övergripande än tidigare. Planen är ett verktyg för det arbetet.

– Om vi ser på det från församlingens grunduppgift ska dörrarna hållas öppna för skapelsens mångfald i människans liv. Människovärdet förverkligas inte bara genom förkunnelse utan i den praktiska verksamheten. Den operativa planen kallar oss att agera och därmed gå från ord till handling, och till en fortsatt strävan att älska vår nästa, säger sakkunnig i socialetik Liisa Björklund på Kyrkostyrelsen. Björklund har skrivit planen.

Genom århundraden har kyrkan formats till en gemenskap med många röster och där det finns många olika uppfattningar om likabehandling och betydelsen av likabehandling. Frågor om människovärdet är det allra viktigaste i den kristna tron.

– Den operativa jämställdhets- och likabehandlingsplanen utmanar oss att identifiera på vilka punkter vi har gjort Guds ovillkorliga kärlek villkorlig. Utifrån Jesus exempel är vi kallade att möta varje människa med kärlek, uppskattning och respekt, säger ärkebiskop Tapio Luoma i förordet till planen.

Planen bygger på ett brett förarbete

Jämställdhets- och likabehandlingsplanen har sin grund i ett uppdrag från kyrkomötet. En sakkunniggrupp bildades för att utarbeta planen och i den fanns representanter för bland andra Kyrkostyrelsen, församlingarna, stiften, kyrkans arbetsmarknadsverk och Kyrkans forskning. Den svenskspråkiga sidhelheten med planen blir klar i april.

Mera information:
sakkunnig Liisa Björklund, Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning, liisa.bjorklund@evl.fi, tfn 050 413 9156
Webbsidor om jämställdhet och likabehandling i kyrkan (på finska)
Operativ jämställdhets- och likabehandlingsplan för kyrkan och församlingarna som pdf på svenska.

Tillbaka till toppen