Seksuaalinen turvallisuus

Jokaisen ihmisen arvostaminen ja kunnioittaminen omana itsenään sekä kaikkien yhdenvertainen kohtelu kuuluvat kirkon perusperiaatteisiin. Lähtökohtaisesti jokainen ihminen nähdään arvokkaana Jumalan kuvana. Se ohjaa meitä pitämään huolta toinen toisistamme sekä puolustamaan ulkopuolisuuden tunnettaa kokevien oikeuksia.

Seurakuntien toiminnan tulee olla kaikille turvallista. Tämä edellyttää häirinnän nollatoleranssia. Kirkko on laatinut Turvallinen seurakunta -asiakirjan, joka ohjeistaa ja velvoittaa sekä työntekijöitä, seurakuntalaisia että seurakunnassa toimivia vapaaehtoisia.

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta.

Kenenkään ei pitäisi joutua kohtaamaan minkäänlaista häirintää tai väkivaltaa seurakunnan toiminnassa. Tämä koskee niin työyhteisöjä, seurakuntien palveluja, puhelimitse käytäviä keskusteluja, sosiaalista mediaa kuin verkon välityksellä tehtävää toimintaa.

Mikäli kuitenkin olet kohdannut häirintää kirkossa, ota yhteyttä seurakunnan esihenkilöihin tai hiippakuntien nimettyihin häirintäyhdyshenkilöihin tai ota suoraan yhteyttä poliisiin. 

Kirjaa lukevan ihmisen kädet. Käsissä muki, jossa juomaa.
Takaisin sivun alkuun