Tillbaka till ordlistans förstasida

Kyrkornas världsråd (KVR)

Kyrkornas världsråd (World Council of Churches) är kyrkornas internationella samarbetsorgan. Till KVR hör drygt 350 kyrkor från över 120 länder. KVR grundades år 1948 i Amsterdam för att stärka gemenskapen mellan olika kyrkor.

KVR:s generalkonferens hålls med cirka sju års mellanrum. Mellan generalkonferenserna leds rådets verksamhet av Kyrkornas världsråds centralkommitté som har 158 medlemmar. Kommittén sammanträder med drygt ett års mellanrum. Kommitténs medlemmar väljer den ständigt verksamma verkställande kommittén, programkommittén och ekonomikommittén.

Kyrkornas världsråds huvudkontor finns i Genève i Schweiz. Där jobbar anställda som kommer från olika länder och kyrkor. KVR håller kontakt med sina medlemskyrkors ekumeniska råd, i Finland med Ekumeniska rådet.

Den största av de kyrkor som inte hör till KVR är den romersk-katolska kyrkan. Kyrkornas världsråd och den katolska kyrkan samarbetar via en samarbetsgrupp.

Läs mera om internationellt ekumeniskt samarbete

Kyrkornas världsråd: World Council of Churches (oikoumene.org)

Tillbaka till toppen