YouTube-video

Påverka kyrkans framtid - rösta
# min kyrka
I november 2018 väljs nya beslutsfattare till församlingen för en fyraårsperiod. De förtroendevalda bestämmer vilka linjedragningar som görs och vad pengarna används till. De förtroendevalda väljer också representater till kyrkomötet. Kyrkmötesdelegaterna besluter i sin tur om gemensamma frågor i kyrkan.
Församlingsvalet 2018
Församlingsvalets valkompass
Kvinnohänder håller kaffekopp med logon #Min kyrka
Svara på frågorna i valkompassen och se hur bra dina svar stämmer överens med kandidaternas!
Sök en kandidat att rösta på
#DelaFred
Delafred, det är genom att förlåta som vi får förlåtelse
Under åren 2018-2019 är Dela fred tema för kyrkans fostran (på finska Rauha). Mottot som vi arbetar med är ”Fred på jorden och åt människorna en god vilja”. Vi får både be om fred och arbeta för fred.
Kyrkoåret
Jesus förlåter synder
Jesus sa att Guds rike är en gåva. Han förlät också de svåraste synder. Jesus sänder ut de sina i världen för att de ska berätta om det här och tjäna andra i hans namn.
Tjugoförsta söndagen efter pingst
Andetagbloggen
Mia Anderssen-Löf
Mia Anderssén-Löf om att byta jobb.
Att lämna en församling
Kyrka nu-bloggen
Sixten Ekstrand
Sixten Ekstrand skriver om kyrkans tudelning i etiska frågor.
Den svåra toleransen
Esbo biskopsval: resultat i första omgången
Hintikka och Holma

Esbo domkapitel har vid sitt möte 8.10.2018 kontrollräknat och fastställt valresultatet och valdeltagandet i första omgången i biskopsvalet i Esbo stift.

Kaisamari Hintikka och Juhani Holma samlade flest röster och går vidare i valet. Valets andra omgång hålls 1 november.

Esbo domkapitel fastställde valresultatet
Biskopsval i Borgå

Borgå stift ordnar biskopsval i vår. På tisdag 18.9 beviljade domkapitlet biskop Björn Vikström avsked och fastställde tidtabellen för valet av ny biskop.

Biskopsvalets första omgång ordnas 19.3.2019.

Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av de avgivna rösterna i den första omgången ordnas en andra valomgång 10.4.2019 mellan de kandidater som fått flest röster.

Den nya biskopen tillträder 1.9.2019 och vigs till ämbetet 29.9.2019 i Borgå domkyrka.

Biskopsval i Borgå stift i vår
Kjell Frisks andakt
Kjell Frisk höll morgonandakt, Andrum, 3.10.
Lyssna till Kjell på Yles sidor
Prövning av hinder för äktenskap på webben
Prövning av hinder för äktenskap, sommarblommor

Dags för bröllop?

Kyrkan har en e-tjänst för prövning av hinder för äktenskap. Det är naturligtvis fortfarande möjligt att sköta prövning av hinder för äktenskap personligen i församlingen eller per post.

Prövning av hinder för äktenskap
Bli medlem i kyrkan via webben
Bli medlem i kyrkan

Då du loggar in i tjänsten med bankkoder förmedlas största delen av de uppgifter som behövs för att bli medlem direkt från befolkningsdatasystemet. Hjärtligt välkommen med!

Bli medlem i kyrkan