Hyppää sisältöön

Sekularisering

Sekularisering kommer från ordet sekulär, som betyder världslig, icke-religiös. I det religiösa språkbruket betyder sekularisering att man fäster sig vid det jordiska livet eller blir förvärldsligad. Världen, samhället och det mänskliga livet tolkas från ett icke-religiöst perspektiv. Samtidigt minskar trons och kyrkans betydelse.

Ordet används också som en generell benämning på icke-religiösa världsåskådningar samt ideologier och rörelser som driver sekularisering. Sekularisation är en historisk utvecklingsriktning som förorsakats av sekularisering. En av orsakerna till sekulariseringen är den utveckling mot en modern världsbild som skett inom vetenskapen sedan 1200-talet.

På medeltiden var kyrkan ännu den högsta auktoriteten. Senare har världen granskats mera människocentrerat. Man motiverar till exempel de samhälleliga fenomenens berättigande utan att hänvisa till Gud. Man ser inte längre världen som ett hierarkiskt och bestående system utan den ses som föränderlig.

Sekulariseringen innebär inte nödvändigtvis att man avstår från kristendomen eller religionen i allmänhet eller motarbetar religionen. Från renässanstiden har det funnits många människor i Europas städer som också har varit mycket flitiga kyrkobesökare. Ändå har många av dem ansett att kyrkan inte till exempel skall lägga sig i deras arbete, utan att det har sina egna spelregler. På detta sätt har ett livsområde efter det andra lösgjorts från religionen. Slutresultatet är att tron bara får en mycket liten beröringsyta med livet för många av kyrkans medlemmar.

I det protestantiska Europa har människorna inte varit vana vid att söka svar på sina vardagliga problem hos kyrkan. I den katolska kyrkan däremot harbikttraditionen varit stark. Således har människorna frågat kyrkan om råd i konkreta rågor och man har vant sig vid att se på olika frågor också ur religiös synvinkel.

Reformationen var en individualistisk rörelse som vände sig mot auktoriteter. Detta har å sin sida inverkat på att det egna samfundets (kyrkans) auktoritet inte haft så stark ställning som till exempel inom den katolska kyrkan.