Hyppää sisältöön

Profet

En profet är en som på Guds uppdrag förmedlar ett budskap från Gud. Profeten är starkt medveten om sin kallelse och han förmedlar Guds budskap till människorna eller förutsäger händelser.

Profeter uppträder inom många olika religioner. Till exempel inom islam är profeten Muhammed religionens grundare. Bibelns profeter uppmanade till bättring och varnade för kommande katastrofer, men de tröstade också folket efter en förlust. Det kunde också handla om en villkorlig förutsägelse: förstörelsen sker bara om man inte tar avstånd från det onda.

De mest kända profeterna i Gamla testamentet är bl.a. Elias, Elisa, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Hosea och Amos. De profetiska texterna läses ofta vid kyrkoårets storaKristusfester t.ex. i samband med julen och påsken eftersom de handlar om förutsägelser och löften om Jesus Kristus.

Inom judendomen består ”profeterna” av den del av GT:s skriftsamling till vilken böckerna Jesaja, Jeremia och Hesekiel hör tillsammans med de 12 mindre profeter.