Hyppää sisältöön

YouTube-video

Första adventsgudstjänsten i radio och tv från S:t Petri kyrka i Sjundeå

I förgrunden ljuskronan i S:t Petri kyrka i Sjundeå. I bakgrunden ser man kyrkans åldriga altartavla där en man i lång mantel knäböjer inför ett kors.

I år får vi fira första advent tillsammans med Sjundeå svenska församling. I tv och radio inleds det nya kyrkoåret i S:t Petri medeltida gråstenskyrka.

− Framför allt är första advent den tid då vi med glädje inväntar julens Herre, säger Tom Bergman som är liturg och predikant i gudstjänsten.

Gudstjänsten bjuder på mycket sång. Bland annat Britt G Hallqvists tonsatta dikt Det är advent.

Läs nyheten

Begränsningar för sammankomster och coronapass i kyrkan

Bilden är tagen bak i en ljus äldre träkyrka, under läktaren. Man ser människor sitta i bänkarna och stå framme vid altaret. I taket hänger stora förgyllda ljuskronor.

Coronarestriktioner har tagits i bruk i sådana delar landet där coronaläget kräver det. Om coronarestriktioner är i kraft på församlingens område kan församlingen ta i bruk coronapasset vid sådana sammankomster som berörs av coronarestriktioner.
Att ta i bruk coronapasset är ett alternativ till begränsningarna. På de områden och vid sådana tillfällen som inte berörs av coronarestriktioner kan coronapasset inte tas i bruk.

Kyrkans verksamhet under pandemin

Biskop Bo-Göran Åstrand: Vi hör ihop

En leende biskop Åstrand framför en skogdunge med lite pudersnö.

På kyrkodagarna 12-14 november talade biskop Bo-Göran Åstrand personligt om hur pandemin har påverkat och påminnt oss om det omistliga.

– Vägarna mot framtidens och frihetens landskap ska vi som kyrka och medmänniskor gå tillsammans övertygade om att det vi sett under pandemin är sant: Vi hör ihop med varandra, har ansvar för och behöver varandra. Vårt inre rum längtar efter Gud och gemenskapen med varandra.

Läs biskopens tal i sin helhet
Öppna länk i ny flik

Låt julradion lotsa dig mot julen

En röd boll med den vita texten Julradion.fi

Via julradion kan du bygga upp stämningen inför julen med ett brett utbud av julsånger. Julradions olika kanaler har olika profil. På den svenska kanalen hittar du julsånger från Svenskfinland och de skandinaviska länderna.

Julradion
Öppna länk i ny flik

Testa vilka av kyrkans yrken som kunde intressera dig!

Tecknad bild av människor som rör sig i köpcenter, i förgrunden en man i grön diakonskjorta, gul jacka och håret i knut.
Spelet Kyrkans yrken

Aftonandakter i adventstid i Yle Vega

Vi ser fyra adventsljus i ett fönster. En hand till höger i bilden tänder det första adventsljuset.

I en serie aftonandakter på fredagar låter Gunborg Lindqvist de fyra adventsljusen leda oss genom väntan på julen och Jesu födelse. Vi får också möta åsnan Igor som har en hel del att berätta.

I aftonandakten på måndagar fram till julen firar vi advent med John Vikström. I andakterna förliknar han adventstidens budskap vid ett långsamt byggande av en julkrubba.

Aftonandakten sänds på Yle Vega klockan 19.15.

Aftonandakten på Yle Arenan
Öppna länk i ny flik

Matti Salomäki valdes till ny Lappobiskop

En bild av domprost Matti Salomäki framför en röd husvägg och ett träd i bakgrunden.

På tisdag 23 november valdes domprost Matti Salomäki till ny biskop i Lappo stift. Enligt det preliminära valresultatet fick han 54,8 procent av de avgivna rösterna. 

Salomäki tillträder som biskop i februari 2022.

Läs nyheten
Öppna länk i ny flik

Behöver du prata med någon?

Knut på ett rep.

Kyrkans samtalstjänst erbjuder ett lyssnande öra. Den svenska telefonjouren svarar på nummer 0400 22 11 90 varje dag klockan 20-23. Du får vara anonym.

Chatten öppen måndag till torsdag kl. 19-21. Nätmeddelanden kan du skriva när som helst. 

Läs mer eller ta kontakt
Öppna länk i ny flik

Gemensam förundran är den ultimata kollektiva känslan

Svartvit bild på skribenten.

"Varje träningspass är fyllt av svettiga burpees och glada grodor men mitt i hoppet pågår en andakt. Församlingen är klädd i skaljackor och dunvästar. I en jägarvila mot en ek möter vi morgonen med ryggarna mot varandra. Alla kyrkomusiker har vingar men vi sjunger inte några psalmer. Vi springer istället i takt och i rad för att vi älskar livet och gärna vill vara med så länge det bara går."

Maria Sundblom-Lindberg är psykoterapeut, präst och publicist.

Läs Marias Inkast i Kyrkpressen
Öppna länk i ny flik

Hur uttrycker vi dopets betydelse?

Dopfunten i Mikaelskyrkan i Åbo är gjord i sten med utskurna figurer. Själva dopskålen i silver är infälld i och inramad upptill i silver. Bakom finns ett dopträd i ljust träd och med gröna blad, ett tänt ljus på en hög svart metalljusstake finns till höger om dopfunten.

Varför låter allt flera föräldrar idag bli att döpa sina barn? Frågan engagerar i kyrkan. Under 2000-talet har antalet döpta sjunkit märkbart i alla nordiska länder. 

Kyrkans forskningscentral har gett ut en artikelsamling som behandlar frågor kring dopet.

Läs nyheten

Personliga berättelser i Himlaliv

En fyrdelad bild med gäster från pågående säsong av Himlaliv; Tomas von Martens, Jannika Illanvuori, Dennis Svensfelt och Sara Torvaldsson, Jannika Illanvuori

Himlaliv är ett program som ger utrymme för tanke och reflektion. I höst blir det samtal om bland annat mental ohälsa, hjälpande arbete utomlands, katolicismen, vägen från knarkare till frälst, att må dåligt som småbarnsmamma och hur det är att vara laestadian och luthersk präst. På bilden Tomas von Martens, Jannika Illanvuori, Dennis Svenfelt och Sara Torvalds.

Himlaliv på Yle Arenan
Öppna länk i ny flik

Kyrkoåret

En kung på sin tron, ljus och änglar svävar ovanför. På kungens högra sida står glada människor klädda i vitt, på vänstra sidan människor som gråter bland förödelse.

Kristus, Herre över allting - Namnet på kyrkoårets sista söndag varierar i olika kyrkor. Vissa talar bara om kyrkoårets sista söndag utan tillägg. I Finland införde man år 1958 benämningen domsöndag enligt modell från Svenska kyrkan. Denna söndag har också kallats Kristi konungaväldes söndag.

Domsöndagen
Öppna länk i ny flik

Delta i gudstjänsten via församlingarnas webbsändningar

Fönstermålning med ljusskimmer

I webbkyrkan hittar du länkar till de gudstjänster och andakter som församlingarna sänder via nätet.

Besök webbkyrkan

Kyrkan med i justitieministeriets antirasistiska arbete

Texten I am antiracist - Jag är antirasist - Olen antirasisti bildar en cirkel mot gul bakgrund. I cirkel står Olen antirasisti.

Kyrkan är med i kampanjen Jag är antirasist som startats av justitieministeriet och diskrimineringsombudsmannen. Kampanjen ska öka medvetandet om antirasism, uppmuntra människor till att agera antirasistiskt i sin vardag, och att fundera över rasismens konsekvenser i samhället.

Kampanjens webbplats
Öppna länk i ny flik

Frivilliga i församlingarna har ett starkt engagemang

En ung flicka hjälper en äldra kvinna ut på promenad. Hon håller ett rött paraply över henne som skydd mot solen.

En undersökning om frivilligarbetet i Finland visar att de som ägnar sig åt frivilligarbete i församlingarna har ett starkt engagemang. Framför allt ägnar sig pensionerade finländare åt frivilligarbete men också unga gör en betydande insats. 

Läs nyheten

Imageundersökning visar hur stadsbor ser på församlingen

Ett ordmoln där ord som stöda , hjälpa, äldre, ungdomar, ensamma, mindre bemedlade syns bäst.

En imageenkät som församlingarna gjorde i 12 stora städer i mars 2021 visar att stadsborna framför allt önskar att församlingarna hjälper äldre och stöder mindre bemedlade och människor i kris.

Läs mer om undersökningsresultaten i nyheten där också en sammanställning av resultat från svenskspråkiga respondeneter finns bifogad.

Läs nyheten

Varför heter helgerna som de gör?

Grafisk illustration av kyrkoåret

I 'Näst sista ordet' förklarar Jens Berg och Jenny Sylvin namnen på flera helger. Varför heter det till exempel dymmelonsdag, fettisdag och pingst? Och varför äter en del våfflor på Maria bebådelsedag? Foto: Svenska kyrkan

Lyssna på Yle Arenan
Öppna länk i ny flik

Kyrkan förnyar ämbetsbetygstjänsten

Kyrkan förnyar sin ämbetsbetygstjänst. Reformen förutsätter förändringar i organiseringen och tekniken. Det har lett till att behandlingstiden för ämbetsbetyg på vissa håll dragit ut på tiden. För att avhjälpa köerna har man bland annat anställt mera personal.

Läs hela nyheten

I relationsspegeln delar kyrkans familjerådgivare med sig av sina tips

Vit vikt pappersbåt på vatten

"Man behöver inte klara av allt ensam. Ibland behövs samtalsstöd."

I relationsspegeln delar kyrkans familjerådgivare med sig av tankar och erfarenheter om aktuella frågor, och erbjuder tips och stöd i nära relationer.

Till Relationsspegeln

Här hittar du psalmer för alla tillfällen

Händer med vantar på håller i ett glas med ett brinnande ljus

Söker du psalmer till ett dop eller en begraving och saknar en psalmbok? I webbpsalmboken hittar du en stor del av psalmerna i vår finlandssvenska psalmbok. Sök på nummer, ord eller tema.

Webbpsalmboken
Öppna länk i ny flik

Allt flera människor fick hjälp av diakonin under fjolåret

En person håller ett rött hjärta i sina händer

Kyrkans diakonianställda hjälpte allt flera människor under 2020. Över en halv miljon möten skedde inom diakonin. Det är en ökning med över en tredje jämfört med året innan. Diakonin beviljade sammanlagt 8,4 miljoner euro i understöd under fjolåret. 

Läs nyheten

Gudstjänster firas med beaktande av myndighetsanvisningar

Vid gudstjänster och kyrkliga förrättningar som firas i församlingens kyrkor och lokaler, och vid andra sammankomster, ska man iaktta regionförvaltningsverkens restriktioner, anvisningar och rekommendationer. Restriktionerna gäller också samlingar utomhus.

Läs mer om biskoparnas anvisningar

Lyssna på psalmer på Yle Arenan

Ur nya psalmer. Vi söker sanningen psalm nr 940.

Över 100 psalmer från psalmbokstillägget för dej att lyssna på närhelst du vill. 

Inspelningarna är gjorda runtom i hela Borgå stift. Drygt 1000 sångare och musiker har bidragit till slutresultatet.

Arenans psalmsida
Öppna länk i ny flik

Beställ ämbetsbevis via nätet

En person sitter vid en dator med telefonen i hand.

Kyrkan har öppnat den nya onlintetjänsten Beställ ämbetsbevis. I den kan man på ett datasäkert sätt kan beställa ett ämbetsbevis över sig själv (ett så kallat levnadsintyg) eller ämbetsbevis för släktutredning över en avliden.

Tjänsten Beställ ämbetsbevis

Mathjälpssidan Ruoka-apu.fi

En ritad logo med en hand som håller en gaffel

På webbplatsen Ruoka-apu.fi finns information om på vilka platser i Finland det delas ut och vid vilka tidpunkter. Under coronaepidemin är mathjälpen ännu viktigare än tidigare för dem som har det sämre ställt.

Ruoka-apu.fi
Öppna länk i ny flik

Bli medlem i kyrkan via webben

Bli medlem i kyrkan

Då du loggar in i tjänsten med bankkoder förmedlas största delen av de uppgifter som behövs för att bli medlem direkt från befolkningsdatasystemet. Hjärtligt välkommen med!

Bli medlem i kyrkan