Hyppää sisältöön

Inträdeskravet till den här klubben är nämligen himla lågt

Sofia Torvalds

Inträdeskravet till den här klubben är nämligen himla lågt, bara man vill får man vara med. 

När min elvaåring tycker att jag gör nånting som är fel (som att säga ordet ”jäkla” i en mening, eller något ännu värre ord), säger han med hög röst: ”Och du ska kalla dig kristen!”skriver Sofia Torvalds.

Läs Sofias kolumn

Resultat i kyrkomötesvalet

En hand som fyller i en röstsedel

I kyrkomötesvalet väljs 64 lekmannarepresentanter och 32 prästrepresentanter till kyrkans högsta beslutande organ.

Läs om valresultat

Gemensamt ansvar stöder familjer

Nepalesisk familj framför sitt hus

Gemensamt Ansvar 2020 gör ett förebyggande barnskyddsarbete genom att stödja föräldrar i Finland och i världens katastrofområden.

Läs mera om kampanjen Gemensamt Ansvar

Familjerådgivningen hade ifjol fler kunder än någonsin

Kyrkans familjerådgivning hade under 2019 drygt 18 500 klienter som de mötte i över 90 000 sessioner. Över 40 procent av kunderna var män. 

Familjerådgivningens kunder är mycket nöjda med den service de får. Av kundresponsen framgår att över 95 procent upplever att de blir hörda och förstådda på familjerådgivningen.

Familjerådgivningens experter erbjuder sina kunder gratis samtalshjälp kring parrelationen, familjen och den enskilda individen i olika livssituationer och oberoende av tro.

Läs mer om familjerådgivningen

Invalda i stiftsfullmäktige i Borgå stift

En gul valsedel som en någon fyller i nummer på

Då valnämnden i Borgå stift på måndag 17 februari fastställde resultatet i valet av stiftsfullmäktige skedde förändringar i valresultatet. Tre lekmannamedlemmar byttes ut i stiftsfullmäktige medan inga förändringar skedde i valet av prästmedlemmar.

Slutligt valresult i stiftsfullmäktigevalet

Kyrkoåret

Jesus sår frön på en åker.
Söndagen tema är att så ut Guds ord. Jesus är såningsmannen, men också hans lärjungar har sänts ut för att troget så ut Guds ord och lita på att Gud låter orden växa en vacker dag. 
Andra söndagen före fastetiden

Bekanta dig med kyrkans nya beslutsfattare

Vy över salen under kyrkomötet hösten 2017. Koncentrerad stämning.

I kandidatgalleriet för kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalet kan du bekanta dig med de invalda.

Valet av kyrkomöte och stiftsfullmäktige hölls 11 februari.

Lekmannarepresenterna valdes av förtroendeledamöter i församlingarnas kyrkofullmäktige, församlingsråd och gemensamma kyrkofullmäktige.

Prästombuden valdes av stiftens präster.

Kandidatgalleriet

Donationsmedel ska förebygga utslagning

Drömmen raasar och skolbarns skor

Kyrkans diakonifond fick en donation på 200 000 euro från den redan avslutade föreningen Suomi 2024 ry. Medlen ska användas till att stöda ungas studier och sysselsättning, och för att förbättra deras livsvillkor.

Donationssumman kommer från de medel som blev över från president Sauli Niinistös valkampanjbudget.

Läs mera om donationensmedlen

Måste jag tro på gud för att låta döpa mitt barn?

Pappa som håller sin bebis mot sin kind. Båda har slutna ögon.

Har du tänkt på att det föds ett barn varje sekund? Ett nytt litet liv med framtiden framför sig. En liten skatt öppnar ögonen för första gången och blickar ut. Sårbar, men förväntansfull. Välkommen hem, säger vi. Kyrkan är gemenskap, trygghet och stöd när livet är som bäst, men också de dagar när solen går i moln.

Kyrkan har en ny sajt där du kan läsa mer om dopet.

Dopsajten

Biskoparna: Man ska inte isolera religioner eller dölja dem

Biskoparna uppmuntrar fostrare i skolor och daghem att lyfta fram vårt kulturarv. Biskoparna vädjar till skolornas rektorer och daghemmens chefer så att inte enskilda oklarheter avbryter ett välfungerande samarbete mellan församlingar, skolor och daghem.

Biskoparna önskar att riksdagens grundlagsutskott tar ställning till om man kan hålla skolans gemensamma fester i kyrkan.

Mer om biskoparnas ställningstagande

Talar vi för mycket om Gud och Jesus i skolan?

Börjar tiden vara mogen för att förändra religionsundervisningen? Det tycker i alla fall 70 procent av finländarna.

Vad skulle bli bättre och vad går förlorat om vi frångår det nuvarande systemet? Och hur kan man garantera att till exempel muslimer och katoliker får det stöd de behöver och som de har rätt till?

I Slaget efter tolv diskuterar Maria Björkgren-Vikström, sakkunnig i skolsamverkan vid Kyrkostyrelsen, Birgit Schaffar-Kronqvist universitetslektor i pedagogik vid Helsingfors universitet och rektor Nicke Wulff.

Lyssna till Slaget efter tolv om religionsundervisningen

Behöver du prata med någon?

Kyrkans samtalstjänst logo. För dig i förtroende. Knutar? Det hjälper att prata

Kyrkans samtalstjänst erbjuder ett lyssnande öra. 

Den svenska telefonjouren svarar på nummer 0400 22 11 90 varje dag kl. 20-23. För samtalet debiteras vanlig mobilsamtalsavgift. I samtalstjänsten får du vara anonym.

Chatten är öppen måndag-torsdag klockan 19-21.

Nätmeddelanden kan du skriva till oss när som helst.

Samtalstjänstens sajt

Bli medlem i kyrkan via webben

Bli medlem i kyrkan

Då du loggar in i tjänsten med bankkoder förmedlas största delen av de uppgifter som behövs för att bli medlem direkt från befolkningsdatasystemet. Hjärtligt välkommen med!

Bli medlem i kyrkan

Har du utsatts för sexuella övergrepp i kyrkan?

Borgå stift har ett handlingsprogram för att motverka sexuella övergrepp och trakasserier. Du kan kontakta en familjerådgivare eller vända dig till Kyrkans samtalstjänst. 

Ta kontakt i fall av sexuella övergrepp