Hyppää sisältöön

Det nya kyrkomötet avslutades

Rolf Steffansson i samtal med biskop Bo-Göran Åstrand

De nya kyrkomötesombuden avslutade på fredag 14.8 sin första session i Åbo. Sessionen avslutades med en diskussion om äktenskapet. Under veckan kom nio ombudsinitiativ. 

Kyrkomötets diskussion i plenum och minister Annika Saarikkos hälsning från statsrådet finns tillgängliga på webben.

Kyrkomöte samlas nästa gång 3-6 november.

Inspelningar från kyrkomöte

Välsignelse inför skolstarten

Färgbollar med texten Välsignelse för dem som börjar skolan


Inför skolstarten bjuder många församlingar in förstaklassisterna till ett välsignelsetillfälle med en önskan om att barnen får en god skolstart och en trygg skolväg.

Läs mer om välsignelse av skolbarn

Biskoparnas svar till kyrkomötet

Biskopsmötet har gett svar på kyrkomötets begäran om att främja en respektfull diskussion och finna lösningar på den rådande oenigheten kring äktenskapssynen.

Som lösning på den oenighet som råder ser biskoparna en situation där kyrkans medlemmar kan leva tillsammans med olika uppfattningar – oberoende av vars och ens respektive äktenskapssyn och praxis. För att nå detta krävs öppenhet och dialog, dvs. en respektfull diskussion.

I svaret beskriver biskoparna olika modeller för vigselpraxis. I biskopsmötet finns olika uppfattningar om vilken lösning som är den bästa.

Läs hela nyheten

Musik till bröllopet

Brudbukett vid brudparets fötter.

Planerar du bröllop och funderar vad är lämpligt att spela som ingångsmusik i en kyrklig vigsel och behöver tips orgelmusik? Vi har gjort en lista med förslag som kan hjälpa dig.

Bröllopsmusik

Behöver du prata med någon?

En hand som håller i en liten lapp där det står Hopp. Solen skiner.

Kyrkans samtalstjänst erbjuder ett lyssnande öra. Den svenska telefonjouren svarar på nummer 0400 22 11 90 varje dag klockan 20-23. Du får vara anonym.

Chatten öppen måndag till torsdag kl. 19-21. Nätmeddelanden kan du skriva när som helst. 

Läs mer eller ta kontakt

Gudstjänster firas med beaktande av myndighetsanvisningar

Vi gudstjänster och kyrkliga förrättningar som firas i församlingarnas kyrkor kan från och med 1.8 över 500 personer delta om man iakttar regionförvaltningsverkens föreskrifter. Antalet deltagare ska ändå alltid stå i relation till lokalens storlek.

Biskoparna rekommenderar att man vid kyrkliga förrättningar som ordnas i församlingens lokaler och andra församlingssammankomster fortsättningsvis följer regionförvaltningsverkens säkerhetsanvisningar, säkerhetsavstånd och god hygien.  

Läs mer om biskoparnas anvisningar

Sixten Ekstrand: Bekännelse i radio

Bild där person skriver sitt eget sommarprat

Många av de som sommarpratar i radion visar prov på en öppenhet och självinsikt utöver det vanliga.

Sixten Ekstrand skriver om behovet av att skriva sitt eget sommarprat, gå under ytan, sätta ord på det jobbiga och försonas med det liv som är vårt.

Läs Sixtens text på Kyrkanu-bloggen

Kyrkodagar på Åland i november

En akvarell med blad och kors och texten Gästfri

Kyrkodagarna 2020 inbjuder till samtal, gemenskap, musik och andakt 11-13 november i Mariehamn. Temat för dagarna är Gästfri. Som kyrka är vi kallade att visa gästfrihet mot varandra och så spegla Guds kärlek.

I föredrag, diskussioner och workshopar medverkar bland andra Olle Carlsson, Kent Wisti och Katarina Gäddnäs.

Läs mer om kyrkodagarna

"Jag blir så ledsen"

Bloggen Andetags logo med underrubriken vardagstro och söndagstvivel

Kaplanen i Johannes församling i Helsingfors Monica Heikel-Nyberg skriver om att tolka Biblen olika.

"Det att vi har olika åsikt i några frågor gör ingendera av oss till en sämre eller bättre teolog eller präst. Den Gud som vi bägge tror på är alltid större än våra tankar och tolkningar."

Läs Monica Heikel-Nybergs bloggtext

I webbkyrkan finns böner, andakter och gudstjänster

Stenaltaret i S:t Marie kyrka i Åbo
Läs mer i webbkyrkan

Hand i hand runt konfirmand

Karin Erlandsson

På webbplatsen fadder.fi skriver journalisten och författaren Karin Erlandsson om sin upplevelse av att vara fadder.

"Jag får vara fadder trots min otillräcklighet. Jag finns i barnets liv även om barnet inte alltid upplever det rent konkret. Jag ber för barnet, jag tänker på barnet, jag står redo."

Läs Karins berättelse

I relationsspegeln delar kyrkans familjerådgivare med sig av sina tips

Vit vikt pappersbåt på vatten

Relationsspegeln är en del av vår webbplats där kyrkans familjerådgivare erbjuder stöd och tips i nära relationer. Att höra ihop med någon, att känna att en annan människa är viktig för oss, är själva grunden i våra liv.

Familjerådgivarna delar med sig av tankar och erfarenheter om aktuella frågor som kan dyka upp under sommaren och semestern.

Till Relationsspegeln

Kyrkoåret

Endel går genom tron till lycka och andra gör orätt och blir olyckliga.

En kristen människa måste kämpa för att kunna skilja sanning från lögn och rätt från orätt. Om hon känner Gud och frågar efter hans vilja leds hon fram till sanningen.

Nionde söndagen efter pingst

Kyrkoåret

En kristen man skriver upp vad han betalat utan att fuska.

Vi uppmanas att trofast och ansvarsfullt ta hand om de gåvor vi fått av Gud. En kristen människa ska använda sina möjligheter med klokhet och insikt, och utan att tumma på sanningen. Hennes handlingar ska i alla livets skiften styras av trohet också i det lilla.

Tionde söndagen efter pingst

Lyssna på psalmer på Yle Arenan

Ur nya psalmer. Vi söker sanningen psalm nr 940.

Över 100 psalmer från psalmbokstillägget för dej att lyssna på närhelst du vill. 

Inspelningarna är gjorda runtom i hela Borgå stift. Drygt 1000 sångare och musiker har bidragit till slutresultatet.

Arenans psalmsida

Bli medlem i kyrkan via webben

Bli medlem i kyrkan

Då du loggar in i tjänsten med bankkoder förmedlas största delen av de uppgifter som behövs för att bli medlem direkt från befolkningsdatasystemet. Hjärtligt välkommen med!

Bli medlem i kyrkan