Emma Audas: Äktenskapet är inte bara en myshörna för två
Emma Audas
Evangelisk-lutherska kyrkans vigselpraxis fokuserar i dag alltför mycket på kärleksrelationen mellan makarna och på tvåsamhet, säger Emma Audas som forskat i kyrkans äktenskapssyn.
Läs artikeln om Emmas forkning på Vasabladets sajt
140 deltog i Ungdomens kyrkodagar
Ungdomar i form av ett hjärta fotat uppifrån mot snöig mark.

Förra veckan ordnades Ungdomens kyrkodagar (UK). Församlingarna sände ombud, ungdomar mellan 15 och 30 år till UK. I år deltog 140 ungdomar.

Temat för årets UK har varit Följ med och se! och under dagarna har ombuden fått ta ställning till motioner och diskussionsinitiativ om t.ex. en kolneutral kyrka 2030, mental ohälsa och påverkansgrupper för unga.

Under veckan läggs besluten ut på UKs webbplats.
 

Läs mer om Ungdomens kyrkodagar
Vi väljer nya kyrkliga beslutsfattare i februari
Vy över salen under kyrkomötet hösten 2017. Koncentrerad stämning.

Kandidatgalleriet för kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalet har öppnat. Du kan bekanta dig med kandidaterna där.

Valet av kyrkomöte och stiftsfullmäktige förrättas 11 februari.

Rösträtt i valet av lekmän har förtroendevalda i församlingarnas kyrkofullmäktige, församlingsråd och gemensamma kyrkofullmäktige.

Stiftens präster väljer prästombud vid ett valmöte som leds av kontraktsprosten.

Kandidatgalleriet
Donationsmedel ska förebygga utslagning
Drömmen raasar och skolbarns skor

Kyrkans diakonifond fick en donation på 200 000 euro från den redan avslutade föreningen Suomi 2024 ry. Medlen ska användas till att stöda ungas studier och sysselsättning, och för att förbättra deras livsvillkor.

Donationssumman kommer från de medel som blev över från president Sauli Niinistös valkampanjbudget.

Läs mera om donationensmedlen
Måste jag tro på gud för att låta döpa mitt barn?
Pappa som håller sin bebis mot sin kind. Båda har slutna ögon.

Har du tänkt på att det föds ett barn varje sekund? Ett nytt litet liv med framtiden framför sig. En liten skatt öppnar ögonen för första gången och blickar ut. Sårbar, men förväntansfull. Välkommen hem, säger vi. Kyrkan är gemenskap, trygghet och stöd när livet är som bäst, men också de dagar när solen går i moln.

Kyrkan har en ny sajt där du kan läsa mer om dopet.

Dopsajten
Biskoparna: Man ska inte isolera religioner eller dölja dem

Biskoparna uppmuntrar fostrare i skolor och daghem att lyfta fram vårt kulturarv. Biskoparna vädjar till skolornas rektorer och daghemmens chefer så att inte enskilda oklarheter avbryter ett välfungerande samarbete mellan församlingar, skolor och daghem.

Biskoparna önskar att riksdagens grundlagsutskott tar ställning till om man kan hålla skolans gemensamma fester i kyrkan.

Mer om biskoparnas ställningstagande
Talar vi för mycket om Gud och Jesus i skolan?

Börjar tiden vara mogen för att förändra religionsundervisningen? Det tycker i alla fall 70 procent av finländarna.

Vad skulle bli bättre och vad går förlorat om vi frångår det nuvarande systemet? Och hur kan man garantera att till exempel muslimer och katoliker får det stöd de behöver och som de har rätt till?

I Slaget efter tolv diskuterar Maria Björkgren-Vikström, sakkunnig i skolsamverkan vid Kyrkostyrelsen, Birgit Schaffar-Kronqvist universitetslektor i pedagogik vid Helsingfors universitet och rektor Nicke Wulff.

Lyssna till Slaget efter tolv om religionsundervisningen
#DelaFred
Herre gör mig till ett redskap för din fred #Dela Fred.
Under åren 2018-2019 är Dela fred tema för kyrkans fostran (på finska Rauha). Mottot som vi arbetar med är ”Fred på jorden och åt människorna en god vilja”. Vi får både be om fred och arbeta för fred.
Kyrkoåret
Jesus predikar för folket
Jesu offentliga verksamhet har börjat. Genom att undervisa och bota sjuka uppenbarade Jesus sin gudomliga härlighet. Han gjorde under och många kunde vittna om hans makt. Därför väcktes både judar och hedningar till tro på honom som hjälpare och frälsare. I tron har en kristen människa en fast grund för sitt liv.
Tredje söndagen efter trettondagen
Behöver du prata med någon?
Kyrkans samtalstjänst logo. För dig i förtroende. Knutar? Det hjälper att prata

Kyrkans samtalstjänst erbjuder ett lyssnande öra. 

Den svenska telefonjouren svarar på nummer 0400 22 11 90 varje dag kl. 20-23. För samtalet debiteras vanlig mobilsamtalsavgift. I samtalstjänsten får du vara anonym.

Chatten är öppen måndag-torsdag klockan 19-21.

Nätmeddelanden kan du skriva till oss när som helst.

Samtalstjänstens sajt
Bli medlem i kyrkan via webben
Bli medlem i kyrkan

Då du loggar in i tjänsten med bankkoder förmedlas största delen av de uppgifter som behövs för att bli medlem direkt från befolkningsdatasystemet. Hjärtligt välkommen med!

Bli medlem i kyrkan
Har du utsatts för sexuella övergrepp i kyrkan?

Borgå stift har ett handlingsprogram för att motverka sexuella övergrepp och trakasserier. Du kan kontakta en familjerådgivare eller vända dig till Kyrkans samtalstjänst. 

Ta kontakt i fall av sexuella övergrepp