YouTube-video

Påverka kyrkans framtid - rösta
# min kyrka
I november 2018 väljs nya beslutsfattare till församlingen för en fyraårsperiod. De förtroendevalda bestämmer vilka linjedragningar som görs och vad pengarna används till. De förtroendevalda väljer också representater till kyrkomötet. Kyrkmötesdelegaterna besluter i sin tur om gemensamma frågor i kyrkan.
Församlingsvalet 2018
Biskopsval i Borgå

Borgå stift ordnar biskopsval i vår. På tisdag 18.9 beviljade domkapitlet biskop Björn Vikström avsked och fastställde tidtabellen för valet av ny biskop.

Biskopsvalets första omgång ordnas 19.3.2019.

Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av de avgivna rösterna i den första omgången ordnas en andra valomgång 10.4.2019 mellan de kandidater som fått flest röster.

Den nya biskopen tillträder 1.9.2019 och vigs till ämbetet 29.9.2019 i Borgå domkyrka.

Biskopsval i Borgå stift i vår
#DelaFred
Delafred, det är genom att förlåta som vi får förlåtelse
Under åren 2018-2019 är Dela fred tema för kyrkans fostran (på finska Rauha). Mottot som vi arbetar med är ”Fred på jorden och åt människorna en god vilja”. Vi får både be om fred och arbeta för fred.
Församlingarna skapar den offentliga bilden av kyrkan
Jens Berg
Snart går tiden ut för att nominera kandidaterna till höstens församlingsval. För att lyckas vända det låga valdeltagandet uppåt och för att få till stånd ett större engagemang kring valet krävs en betydligt större mångfald av kandidater, skriver Jens Berg i en kolumn.
Läs artikeln på Yles sidor
Biskop Matti Repo: Kyrkans framtid avgörs i städerna
Matti Repo

– Det väsentliga med tanke på kyrkans framtid är hur den når unga vuxna i tillväxtcenter. Det betyder inte att vi förringar de behov församlingsmedlemmar i glesbygden eller äldre människor har. Däremot måste vi inse att nya generationer med nya värderingar och vanor växer fram i städerna. Därför är kyrkans utmaningar mest brännande i städerna även om det också finns berättigade förväntningar på landsbygden.

I sitt tal vid biskopsmötets öppnande i Lahtis på tisdag fäste Tammerforsbiskopen Matti Repo uppmärksamhet vid de utmaningar kyrkan och församlingarna har såväl på landsbygden som i städer då allt färre döps i relation till antalet jordfästningar som är fortsatt högt. 

Tammerforsbiskopen om kyrkans framtid
Andetagbloggen
Nanna Rosengård
Nanna Rosengård skriver om sorg.
Allt i ett paket
Biskopsval i Esbo
Kaisamari Hintikka, Juhani Holma, Leena Huovinen, Sammeli Juntunen

Fyra kandidater har ställts upp i biskopsvalet i Esbo stift.

Kandidaterna är biträdande generalsekreteraren för Lutherska världsförbundet, TD, pastor Kaisamari Hintikka,  utbildaren i gudstjänstliv, TD Juhani Holma, ledande studentpräst och idrottspräst, prosten Leena Huovinen och kyrkoherden i församlingen i Nyslott, TD Sammeli Juntunen.

Tidigare biskopen i Esbo stift Tapio Luoma verkar sedan början av juni 2018 som ärkebiskop. Den nya biskopen vigs till ämbetet 10.2.2019 i Esbo domkyrka.

Ny biskop i Esbo väljs bland fyra
Prövning av hinder för äktenskap på webben
Prövning av hinder för äktenskap, sommarblommor

Dags för bröllop?

Kyrkan har en e-tjänst för prövning av hinder för äktenskap. Det är naturligtvis fortfarande möjligt att sköta prövning av hinder för äktenskap personligen i församlingen eller per post.

Prövning av hinder för äktenskap
Bli medlem i kyrkan via webben
Bli medlem i kyrkan

Då du loggar in i tjänsten med bankkoder förmedlas största delen av de uppgifter som behövs för att bli medlem direkt från befolkningsdatasystemet. Hjärtligt välkommen med!

Bli medlem i kyrkan