Prästs uttalanden utreds
Biskop Björn Vikström talar i mikrofon
Biskop Björn Vikström initierar utredning om en prästs uttalande i offentligheten.
Läs mer om utredningen
Kyrkoåret
Jesus blir döpt
Denna söndag handlar om Jesu dop, trettondagens gammalkyrkliga tema. Från Jesu dop vidgas infallsvinkeln också till det kristna dopet, som är ett tecken på Guds nåd. Jesu dop vid början av hans lidandesväg är grunden för vårt eget dop.
Första söndagen efter trettondagen
Nya biskopen i Borgå stift väljs bland fyra kandidater
Harry S. Backström, Sixten Ekstrand, Lisa Enckell, Bo-Göran Åstrand

Då tiden för kandidatnomineringen i biskopsvalet i Borgå stift gick ut hade sammanlagt fyra kandidater ställts upp.

Kandidaterna i biskopsvalet är kyrkoherde, TD Harry S. Backström, direktor, TD Sixten Ekstrand, kulturjournalisten, TM Lisa Enckell och kyrkoherde, TM Bo-Göran Åstrand.

Biskopsvalets första omgång hålls 19 mars. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av de avgivna rösterna i den första omgången ordnas en andra valomgång 10 april mellan de kandidater som fått flest röster.

Den nya biskopen tillträder 1.9.2019 och vigs till ämbetet 29.9.2019 i Borgå domkyrka.

Nuvarande biskopen Björn Vikström kommer 1 september att tillträda som universitetslärare i teologisk etik med religionsfilosofi vid Åbo Akademi.

Läs mer om biskopsvalet
Andetagbloggen
Nanna Rosengård
"Det var så irriterande. Jag behövde verkligen bara få köpa godis och allting var stängt. Öppet några timmar här och där som jag aldrig lyckades pricka in. Antingen var det shabat eller så var det Jom Kippur eller någon annan helgdag ..."

Nanna Rosengård skriver om att helga vilodagen.
Det där om att helga vilodagen
Anette Nymans andakt
Anette Nyman talar om hur något väldigt litet kan få för stort utrymme i vårt liv.
Lyssna till Andrum på Yles arena
Pastorn som blev rädd för det eviga livet
Himlalivs logo

Anders Blomberg blev rädd för det han själv predikade - han var pastor, men det eviga livet lockade inte alls.

Se programmet på Arenan
#DelaFred
Dela fred, hjälp mig bringa hopp där förtvivlan härskar
Under åren 2018-2019 är Dela fred tema för kyrkans fostran (på finska Rauha). Mottot som vi arbetar med är ”Fred på jorden och åt människorna en god vilja”. Vi får både be om fred och arbeta för fred.
Behöver du prata med någon?
Kyrkans samtalstjänst logo. För dig i förtroende. Knutar? Det hjälper att prata

Kyrkans samtalstjänst erbjuder ett lyssnande öra. 

Den svenska telefonjouren svarar på nummer 0400 22 11 90 varje dag kl. 20-23. För samtalet debiteras vanlig mobilsamtalsavgift. I samtalstjänsten får du vara anonym.

Du kan ta kontakt med chattjouren måndag till torsdag kl. 19-21. 

Nätmeddelanden kan du skriva till oss när som helst.

Samtalstjänstens sajt
Prövning av hinder för äktenskap på webben
Prövning av hinder för äktenskap, sommarblommor

Dags för bröllop?

Kyrkan har en e-tjänst för prövning av hinder för äktenskap. Det är naturligtvis fortfarande möjligt att sköta prövning av hinder för äktenskap personligen i församlingen eller per post.

Prövning av hinder för äktenskap
Bli medlem i kyrkan via webben
Bli medlem i kyrkan

Då du loggar in i tjänsten med bankkoder förmedlas största delen av de uppgifter som behövs för att bli medlem direkt från befolkningsdatasystemet. Hjärtligt välkommen med!

Bli medlem i kyrkan