Hyppää sisältöön

Synodalmöte

Synodalavhandlingen

Poddar på finska

Andakter 

Video på finska: Synodaalikokouksilla vuosisatainen perinne

Enkät om användningen av prästens ämbetsdräkt

Biskoparna kallar prästerna och lektorerna i sitt stift till synodalmöte minst vart sjätte år. Syftet med synodalmötet är att behandla teologiska frågor samt frågor som gäller skötseln av församlingarna och annan verksamhet och förvaltning inom kyrkan.

Synodalmötena har en hundraårig tradition. Förr i tiden hade synodalmötena viktiga administrativa funktioner, men i dag är mötena snarare av utbildningskaraktär. Under mötena diskuteras aktuella teologiska frågor och frågor som gäller kyrkans verksamhet. Målet är därmed att stärka och stödja deltagarnas lutherska prästidentitet.  

Följande synodalmöte i september

Följande synodalmöte ordnas tisdag 27.9.2022 i alla stift. I Uleåborgs stift och Borgå stift pågår synodalmötet två dagar. Tammerfors stift kallar också dem som vigts till diakoniämbetet till synodalmötet. 

Synodalmötets tema

Temat för synodalmötet 2022 är Frälsning. Det utmanar prästerna att dryfta även svåra teologiska frågor som är av betydelse i arbetet för såväl prästerna som andra anställda inom kyrkan. När vi talar om frälsning, talar vi då om något bortom här och nu eller handlar frälsningen om denna värld och kyrkans verksamhet i den? Vad avser vi med kyrkans uppdrag, som omfattar allt och alla? När man talar om frälsning i kyrkan, i prästernas predikningar och kyrkliga förrättningar, vad talar man då om och är det förståeligt för en helt vanlig församlingsmedlem?

Frälsning – Synodalavhandling 2022

Inför synodalmötena har det ofta skrivits en separat synodalavhandling. En gång i tiden kunde varje stift skriva en egen synodalavhandling, men under de senaste årtiondena har avhandlingen varit gemensam för alla stift. Syftet med avhandlingen är att ge underlag för den teologiska diskussionen om det aktuella temat. 

I synodalboken Frälsning beskrivs centrala teologiska synpunkter på frälsningen. Målet är att ge underlag för diskussion och möjliggöra en dialog om grundläggande teologiska teman och konkreta frågor i arbetet. Boken innehåller både analytiskt resonemang om synodalmötets tema och reflektioner i ljuset av personliga erfarenheter.

Redaktörer för boken är Niko Huttunen, Anna-Kaisa Inkala, Kari Kopperi, Marko Marttila och Terhi Törmä. Boken publiceras på nätet på finska och svenska och tjänar på så sätt alla stift. 

Synodalavhandlingen kan laddas ner som pdf på svenska och finska:

Frälsning Synodalavhandling 2022 

Pelastus Synodaalikirja 2022

Boken kan även köpas som tryckt bok i Granos webbutik.

På finska: Puhetta pelastuksesta – synodaalipodcast

Puhetta pelastuksesta on podcast synodaalikirjasta. Jaksoissa syvennytään jokaisen kirjan artikkelin teeman ympärille keskustelemaan.

Linkki (yhteensä 14 osaa): Puhetta pelastuksesta – synodaalipodcast

Andakter i Yle Vega

Prästerna Janette Lagerroos, Lucas Snellman och Rebecka Stråhlman håller andakter med temat Frälsning  21–30.9 i Andrum kl. 6.54 och Aftonandakt kl. 19.15 i Yle Vega. Andakterna finns även på Yle Arenan. 

Länk: Svenska.yle.fi/tro

Video på finska: Synodaalikokouksilla vuosisatainen perinne

Synodaalikokouksen historia Suomessa ulottuu 1200-luvulle saakka. Helsingin hiippakunnan tuottamassa videossa Synodaalikokouksen pitkät juuret Esko M. Laine esittelee synodaalikokouksen historiaa.

Enkät om användningen av prästens ämbetsdräkt

Enkäten genomförs av biskopsmötets kansli i samarbete med Kyrkans forskning och utbildning. Det tar cirka 5 minuter att besvara frågorna. Vi önskar få in svaren senast 14.10.2022.

Länk till enkäten.

Synodalmötena i stiften

Nedan finns länkar till evenemangssidorna för synodalmötena i stiften. Sidornas innehåll uppdateras senare. 

Åbo ärkestiftÖppna länk i ny flik 

Tammmerfors stiftÖppna länk i ny flik 

Uleåborgs stiftÖppna länk i ny flik

S:t Michels stift 

Borgå stift

Kuopio stiftÖppna länk i ny flik

Lappo stiftÖppna länk i ny flik

Helsingfors stiftÖppna länk i ny flik

Esbo stiftÖppna länk i ny flik

Illustration: Siru Tirronen/Frälsning – Synodalavhandling 2022
@sirutirronen_illustrations

Bilder att ladda ner i Kyrkans mediebank.

Redigerad