Lapsille ja lapsiperheille

Seurakunta tarjoaa monenlaista toimintaa lapsille ja lapsiperheille 

Seurakunnat tarjoavat lapsiperheille monenlaista tukea ja toimintaa: lapsille ja perheille on erilaisia kerhoja, tapahtumia ja vertaistukea.
Lapsille järjestetään seurakunnissa päiväkerhoja, muskareita ja perhekerhoja. Lisäksi on leirejä, retkiä ja esimerkiksi kymppisynttäreitä, sekä erilaisia tapahtumia koko perheelle, ja perhemessuja. Eka- ja tokalauokkalaisille on aamu- ja iltapäivätoimintaa. Useissa seurakunnissa on esimerkiksi ekavauva-vertaisryhmiä ensimmäisen lapsen saaneille vanhemmille, jotka ovat turvallisia ja mukavia kohtaamispaikkoja sekä vanhemmille että vauvoille. Perhekerhoihin voi usein lapsi mennä myös isovanhemman, kummin tai hoitajan kanssa.

Seurakunnassa halutaan antaa turvallista kasvualustaa lapsille ja tukea sinua vanhemmuudessasi. Ohjaajina seurakunnissa toimii kirkon koulutetut lapsi- ja perhetyöntekijät. Tarkempia tietoja näet oman paikallisseurakunnan sivuilta. Olette lämpimästi tervetulleita mukaan toimintaan!

Päiväkerho on lapsen oma paikka

Päiväkerho on lapsen oma paikka, jossa hän saa turvallisesti opetella ryhmässä olemista ilman vanhempiaan. Kerhossa painottuvat lapsesta välittäminen, lapsuuden ilon kokemukset ja lapsen hengellisen herkkyyden vaaliminen yhteistyössä hänen perheensä kanssa.

Seurakuntien päiväkerhoja pidetään yleensä 2–5-vuotiaille lapsille. Kerhot kokoontuvat yhdestä neljään kertaa viikossa arkisin, muutaman tunnin kerrallaan. Päiväkerhossa leikitään, lauletaan, liikutaan, hiljennytään ja toimitaan yhdessä. Ryhmässä syntyvät ystävyys- ja kaverisuhteet ovat lapselle tärkeitä. Kerhoarkeen kuuluu monenlainen toiminta, jonka sisältöä luovat aikuiset yhdessä lasten kanssa. Lastenohjaajat ovat varhaiskasvatuksen ammattilaisia.

Päiväkerho tarjoaa lapselle turvallisen ja myönteisen ympäristön ja aktiivista toimintaa toisten lasten kanssa. Päiväkerhossa tuetaan kotien kristillistä kasvatusta antamalla lapselle kokemuksia ja aineksia oman elämänkatsomuksensa rakentamiseen. Hengellisyyttä tuetaan osana lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Päiväkerhoon ovat tervetulleita kaikki lapset.

Monet vanhemmat kertovat tuovansa lapsensa päiväkerhoon, jotta lapsi saa siellä hyvän pohjan elämälleen. Lisäksi vanhemmat pitävät tärkeänä lapsen sosiaalisten taitojen kehittymistä ryhmätoiminnassa. Suomalaisella päiväkerholla on vankka asema lapsen ja lapsiperheiden avointen varhaiskasvatuspalvelujen joukossa. Toimintaa on järjestetty vuodesta 1945 lähtien.

Katso päiväkerhotarjonta oman seurakuntasi sivustolta.

Perhekerhossa eväitä jaksamiseen ja kasvatuksen haasteisiin

Perhekerhoihin lapsi voi tulla vanhemman, isovanhemman, kummin tai hoitajan kanssa.

Yleensä perhekerhot pidetään päivisin, jolloin ne tarjoavat kotona päivät lapsia hoitaville vanhemmille tai muille aikuisille ja alle kouluikäisille lapsille mielekästä tekemistä sekä samassa elämänvaiheessa olevien vertaisseuraa ja -tukeakin. Perhekerhon ammattitaitoinen vetäjä on vanhempien käytettävissä, kuulijana, keskustelijana ja tukijana. Joissakin seurakunnissa järjestetään myös perheiden yhteisiä iltakerhoja. Perhekerhoihin ei useimmiten tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Perhekerhoissa leikitään, lauletaan, liikutaan, askarrellaan ja hiljennytään. Usein perhekerhon aikana myös syödään. Joissain seurakunnissa on tarjolla kahvit seurakunnan puolesta tai mahdollisesti pientä korvausta vastaan tai sitten nautitaan omia eväita. Perhekerhoja saatetaan kutsua nimellä avoin kerho, avoin päiväkerho tai vanhempi–lapsikerho. Perhekerhojen sisältöä on myös voitu painottaa esimerkiksi niin, että ne on tarkoitettu vaikkapa ensi kertaa vanhemmaksi tulleille tai pienten vauvojen perheille.
Perhekerho tarjoaa eväitä jaksamiseen sekä kasvatuksen haasteisiin. Siellä voi myös luontevasti keskustella ja saada tukea hengellisyyteen liittyviin kysymyksiin.

Katso oman seurakuntasi tarjonta seurakunnan nettisivuilta.

Musiikin avulla tuetaan lapsen persoonan kasvua

Muskarit ovat musiikkileikkikouluja perheen pienimmille. Vauvamuskareita järjestetään useimmiten noin 3–12 kuukauden ikäisille lapsille, jotka musisoivat vanhempansa seurassa. 1-3 -vuotiaille on muskareita vanhemman tai hoitajan seurassa. Sen sijaan noin 3–6-vuotiaat voivat useimmiten käydä muskarissa jo ilman vanhempia. Tarkista ikärajat ja muskaritarjonta omasta seurakunnastasi.

Muskarien musiikkikasvatuksen  tavoitteena on kehittää ja vahvistaa monipuolisesti lapsen itseilmaisua, sosiaalisia taitoja, rytmitajua sekä keskittymis- ja tarkkaavaisuustaitoja. Muskarissa musiikki tuo iloa mutta on myös kehtiyksen tuki. Muskarissa lapsi saa käyttää kaikkia aistejaan musiikin maailmaan tutustuessaan. Siellä paitsi lauletaan ja soitetaan, myös loruillaan, katsellaan, kuunnellaan ja liikutaan. Kirkon muskarit myös tukevat vanhempia lasten kristillisessä kasvatuksessa. Se tutustuttaa lasta ja perhettä niin hengellisiin lauluihin kuin kotiseurakuntaan ja sen toimintaan.

Pyhäkoulu – lasten oma kirkko

Pyhäkoulu on seurakunnan järjestämää pienten ja kouluikäisten lasten toimintaa. Se on samaan aikaan luonteeltaan kerhon ja jumalanpalveluksen kaltainen. Pyhäkoulusta käytetäänkin nimitystä lasten kirkko.

Pyhäkoulut kokoontuvat viikoittain sunnuntaisin tai arkisin. Viime vuosina pyhäkoulujen monimuotoisuus on lisääntynyt: seurakunnasta riippuen järjestetään esimerkiksi perhe-, periodi-, koti-, kirje- sekä kaakaopyhäkouluja. Myös Lastenkirkko.fi tarjoaa tekemistä ja aineistoa pyhäkouluikäisille. Nimensä mukaisesti pyhäkoulussa ollaan pyhän äärellä, ja se pidetään usein yhtä aikaa seurakunnan jumalanpalveluksen kanssa, siis pyhäpäivinä. Jos pyhäkoulu pidetään samaan aikaan messun kanssa, pyhäkoululaiset voivat toisinaan liittyä messukansan joukkoon osaksi aikaa ja osallistua vanhempien kanssa ehtoolliselle tai mennä siunattaviksi.

Pyhäkoulussa opitaan elämän perusasioita kuten kiitollisuutta, toisten kunnioittamista, itsensä arvokkaaksi kokemista ja Jumalan hyvyyteen ja huolenpitoon luottamista. Pyhäkoulussa ihmetellään ja pohditaan yhdessä elämän tärkeitä asioita. Siellä lauletaan lasten virsiä ja lauluja, rukoillaan ja tutustutaan Raamatun kertomuksiin  lapsille heidän ikäkaudelleen sopivin menetelmin, kuten leikin, näytelmän, laulun, lyhyiden kertomusten tai piirtämisen ja askartelun avulla. Hengellistä elämää tuetaan osana lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Pyhäkoulun ohjaajana toimivat useimmiten vapaaehtoiset seurakuntalaiset, jotka saavat koulutusta ja ohjausta tehtäväänsä. Lasten ja nuorten keskus ry sekä Lastenkirkko tuottavat materiaalia pyhäkoulun toteuttamiseen.

Pyhäkoulussa myös rukoillaan yhdessä ja pohditaan elämän tärkeitä asioita.

Katso oman seurakunnan pyhäkoulutarjonta!

Linkkejä:

Lastenkirkko

Lasten ja Nuorten keskus, materiaalit 

SLEY – Seikkaillen läpi Raamatun – materiaali 

Oulun seurakuntien nettipyhis 

Tukea vanhemmuuteen

Seurakuntien perhetoiminnassa on mahdollisuus kohdata muita samassa elämäntilanteessa olevia perheitä. Perhekerhot, avoimet kohtaamispaikat ja perheleirit tarjoavat virkistystä ja voimavaroja perheen arkeen. Tarkista seurakunnastasi, millaista toimintaa se tarjoaa.

Lue lisää:

Tukea vanhemmuuteen

Lastenkirkko – Kirkko tukee vanhemmuutta 

 

Lasten oma kirkko

Lastenkirkko on lapsille ja perheille tehty oma sivusto. Materiaalia lapsille, kouluikäisille ja perheille!

Lastenkirkko

Miten tuen lasta kriisiaikoina?

Tarvitseeko lapselle puhua sodasta? Mitä jos lapsi itse ottaa puheeksi sodan?

Lapsi ja kriisit
Takaisin sivun alkuun