Kaste ja ehtoollinen

Luterilaisen kirkon pyhät toimitukset: kaste ja ehtoollinen

Luterilaisessa kirkossa on kaksi sakramenttia, kaste ja ehtoollinen. Sakramentit ovat kirkon pyhiä toimituksia, jotka perustuvat Jeesuksen käskyyn. 

Luterilaisen ajattelun mukaan Jumala on läsnä kastevedessä sekä ehtoollisen leivässä ja viinissä. Sakramenttien avulla Jumala antaa ihmiselle syntien anteeksiantamuksen ja avaa yhteyden Kristukseen. 

Raamatun sanan sekä kasteen ja ehtoollisen sakramenttien kautta Jumala synnyttää ja vahvistaa ihmisen uskoa. Kasteessa kastetusta tulee seurakunnan jäsen, ja ehtoollinen yhdistää meidät Kristukseen ja toisiimme.

Kaste on lahja

 

Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. (Matt. 28:18–20)

Lähetyskäskyn mukaisesti kastetusta tulee Kristuksen opetuslapsi. Kasteen sakramentissa Jumala kutsuu kastetun nimeltä omakseen ja hänestä tulee kristillisen kirkon jäsen. Pyhä Henki herättää kastetussa uutta uskoa ja rakkautta. Kaste ja usko ovat kokonaan Jumalan pelastavaa työtä. Kaste kantaa kristittyä läpi koko elämän.

Lapset, nuoret ja aikuiset ovat kaikki tervetulleita kasteelle. Kaste ja opetus liittyvät yhteen jo lähetyskäskyssä: kastakaa ja opettakaa. Luterilaisessa kirkossa lapsi kastetaan usein jo pienenä. Kristillisten tapojen yhdessä eläminen on vanhempien, kummien sekä koko seurakunnan tehtävä.

Nuori voi tulla kasteelle esimerkiksi rippikoulun yhteydessä. Konfirmointi on mahdollinen vasta kasteen jälkeen. Aikuisena kastetaan aiemmin kastamaton henkilö, joka haluaa liittyä kirkon jäseneksi. Jos joku siirtyy luterilaisen kirkon jäseneksi toisesta kirkosta, häntä ei kasteta uudelleen.

Katso myös käytännön tietoa kasteesta.

Ehtoollinen on pyhä ateria

Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti ja mursi ja antoi opetuslapsilleen ja sanoi: ‘Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni.’ Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi: ‘Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni.’

Jeesus aterioi yhdessä opetuslastensa kanssa kuolemaansa edeltävänä iltana. Jeesus siunasi leivän ja viinin ja kehotti opetuslapsia viettämään yhteistä ateriaa hänen muistokseen.

Luterilaisen käsityksen mukaan ehtoollisen leipä ja viini ovat Kristuksen todellinen ruumis ja veri, Hän on niissä läsnä. Kun vietämme ehtoollista, muistamme Jeesuksen kuolemaa ristillä. Hän kuoli ja kärsi rangaistuksen kaikkien ihmisten puolesta.

Ehtoollinen antaa sen, minkä lupaa: syntien anteeksiantamuksen. Ehtoollinen on hengellinen ateria, joka yhdistää Kristukseen, vahvistaa uskoa ja lisää rakkautta lähimmäisiä kohtaan. Jumala synnyttää luottamuksen siihen, että Kristuksen ruumis on elämän leipä ja Kristuksen veri on kuolemattomuuden lähde.

Katso myös käytännön tietoa ehtoollisesta ja ehtoollinen sanastossa.

Miksi ristiäiset?

Lue lisää kasteesta ja ristiäisistä.

Kaste.fi
Takaisin sivun alkuun