Alla nyheter

2.2.2024

Ungdomens kyrkodagar diskuterar rasism, ensamhet och samkönade äktenskap

Ungdomens kyrkodagar (UK) samlar ca 180 ungdomar och ungdomsarbetsledare till stiftsgården Lärkkulla den 1–4 februari. Årets tema är The world – a blessed mess! Ungdomens kyrkodagar är Borgå stifts eget ungdomsparlament som årligen samlar ombud från församlingarna till debatt och diskussion om aktuella teman. 

– I år deltar ca 150 unga från 25 av stiftets församlingar. Det är fler deltagare än på många år och även fler församlingar representerade än tidigare, säger Rebecka Stråhlman, sakkunnig i ungdomsfrågor vid Kyrkostyrelsen. 

I år har ungdomarna lämnat in tio motioner och initiativ till diskussion i plenum. De handlar bland annat om ensamhet, hjälpledarverksamheten och kyrkans ledarskap. Bland motionerna finns också en om att alla församlingar i Borgå stift borde öppna sina kyrkorum för samkönade vigslar och ett initiativ där man oroar sig över antisemitism och islamofobi bland unga. 

– Det är en ny generation UK:are som hittat hit efter pandemin. Det finns en bredd på ärendena, vilket visar att unga vill diskutera och kunna påverka i många olika frågor, säger Stråhlman. 

Verkstäder om Bibeln, upcycling och att göra mocktails 

Till Ungdomens kyrkodagar hör också olika verkstäder. På lördag medverkar biskop Bo-Göran Åstrand i verkstaden Bibel Bulla Biskop. Det blir ett chilligt bibelstudiecafé där man reflekterar över att det i Bibeln finns massor av både kaos och välsignelse och hur det här relaterar till ens eget liv. 

Under rubriken Hopp i en kaotisk värld berättar Finska Missionssällskapets koordinator Camilla Skrifvars-Koskinen om hur de lutherska kyrkorna i Colombia, Bolivia och Venezuela är hoppbärare i länder som är präglade av osäkerhet, våld och klimatförändringar. 

Till dagarna hör också verkstäder om naturkosmetik, upcycling och reparation av kläder. I en verkstad får ungdomarna bekanta sig med Mexico och göra mocktails tillsammans med familjearbetare Brenda Serralde från Borgå och för den som vill sjunga i stämmor och skapa musik finns också en gospelverkstad.  

Kvällsmässan i Karis kyrka videoströmmas på Yle Arenan 

I år har också andra än deltagarna i Ungdomens kyrkodagar möjlighet att delta i fredagens kvällsmässa i Karis kyrka. Kvällsmässan direktsänds nämligen klockan 21.00 på Arenan. 

– Det här är en ny grej för i år. Inte minst för dem som deltagit som ombud någon gång ger det här en möjlighet att ta del av kvällsmässan och få lite UK-känsla, säger ansvariga redaktören Lucas Snellman.  

I kvällsmässan medverkar UK-prästen Elefteria Apostolidou och musikerna Axel Sippel, Oskar Ventoniemi, Sam Westerlund, Timo Tihtonen och Alex Mäkinen. Gudstjänsten sänds också på Yle Vega söndag 11.2 klockan 13.03. 

Ungdomens kyrkodagar är Borgå stifts årligen återkommande ungdomsparlament som i år ordnas för 55 gången. Församlingarna utser 4–12 delegater som är konfirmerade och under 30 år. 

Mera information: 
Rebecka Stråhlman, sakkunnig i ungdomsfrågor, Kyrkostyrelsen, rebecka.strahlman@evl.fi, tfn 040-6881558 
https://evl.fi/ungdomenskyrkodagar 

Initiativ och motioner finns i programhäftet 

Fredagens videoströmmade kvällsmässa på Arenan 

Tillbaka till toppen