Alla nyheter

16.2.2024

Samarbetet mellan kyrkan och daghemmen intensifierades förra året

De kommunala daghemmen och församlingarna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har traditionellt samarbetat på många sätt. Under 2023 intensifierades samarbetet mellan församlingarna och daghemmen ytterligare.   

Kyrkan och kommunerna ordnade sammanlagt 6 890 gemensamma evenemang inom småbarnspedagogiken i hela Finland, med över 280 000 deltagare. Under hela året registrerades mer än 40 000 fler deltagare än föregående år. 

– Jag tycker att det här visar på mångfalden, bredden och behovet av samarbete inom småbarnspedagogiken. Samarbetet upplevs som meningsfullt och som en faktor som stöder det egna arbetet, säger sakkunnig i småbarnspedagogik vid Esbo kyrkliga samfällighet Tiina Hänninen om statistiken. 

– Cirka två tredjedelar av de gemensamma mötena mellan församlingarna och daghemmen är åskådningsfostran och är av allmänbildande karaktär. En tredjedel av evenemangen är religiösa, säger Ilkka Tahvanainen, sakkunnig i småbarnspedagogik och åskådningsfostran vid Kyrkostyrelsen. 

Det finns ett behov av förståelse för övertygelser  

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har utvärderat genomförandet av de lokala planerna för småbarnspedagogik i daghem och familjedaghem. I sin rapport lyfter centret fram åskådningsfostran som ett utvecklingsområde i kommunernas småbarnspedagogik. De olika åskådningssamfunden i en region kan erbjuda ett brett utbud av resurser för att stödja barnens åskådningskompetens. 

Samarbetet mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och småbarnspedagogiken har många dimensioner. Kyrkan har möjlighet att erbjuda innehåll inte bara till barnen utan också till daghemmens personal.  

– En av människans grundläggande färdigheter är att vara god mot andra. Relationen till naturen och miljön, etik och åskådningsfostran, sorg i barnets liv, immateriellt kulturarv, autentiska rum som platser för lärande och lek samt konstbaserade metoder är exempel på teman och innehåll i samarbetet, säger Ilkka Tahvanainen.  

Han påminner om att församlingarna förutom att stärka barnens åskådningsmässiga färdigheter också erbjuder kommunerna olika sätt att öka personalens välbefinnande inom småbarnspedagogiken, till exempel i form av retreater och pilgrimsvandringar. 

– Församlingens medarbetare har mångsidiga resurser och förmåga att vara lyhörda och kan erbjuda stöd till personalen inom småbarnspedagogiken, säger Mirva Sandén som är sakkunnig i småbarnspedagogik på Kyrkostyrelsen. 

Nystart efter coronaåren  

Efter coronapandemin har den kommunala småbarnspedagogiken på nytt tagit tillvara de möjligheter till samarbete och de berikande lärandemiljöer som finns i närområdet.    

– I framtiden kommer åskådningsfostran och betydelsen av daghemssamarbete att växa ännu mer. Det är en viktig del av församlingarnas småbarnspedagogik och i utbildningen av framtida barnledare och ledare inom småbarnspedagogik, säger Tiina Hänninen.   

– Betydelsen av religionsdialog och religiös läskunnighet ökar och vi har en god kompetens inom de här områdena. Vi är proffs på att lyssna och bemöta. Att arbeta tillsammans är ett naturligt sätt att främja alla barns välbefinnande och religionsfrihet, fortsätter hon.  

Ilkka Tahvanainen menar att samarbete mellan kommuner och församlingar är nyckeln till en hållbar och ansvarsfull framtid.   
– Den globala politiska situationen får oss också att reflektera över frågor om hopp och fred. Många av oss behöver platser och verktyg för att reflektera över livets små och stora frågor, säger Tahvanainen. 

Mera information: sakkunnig i småbarnspedagogik Mirva Sandén, Kyrkans central för det svenska arbetet, Kyrkostyrelsen, tfn 040 5851 357, mirva.sanden@evl.fi 
Ilkka Tahvanainen, asiantuntija, varhaiskasvatus- ja esiopetusyhteistyö, katsomuskasvatus, Kirkkohallitus, tfn 050 369 1007, ilkka.tahvanainen@evl.fi

Exempel på Kyrkostyrelsens material inom småbarnspedagogik Visdomsord och Åskådningspedagogens roller

Tillbaka till toppen