Hyppää sisältöön

Åskådningspedagogens roller

I småbarnspedagogiken möter man mångfalden av barn med olika bakgrund och värderingar. En pedagog behöver förhålla sig till barnens varierande bakgrund på ett positivt och uppmuntrande sätt och att den berikar gruppen. En språk- och kulturmedveten småbarnspedagogik innebär att olika språk, kulturer och åskådningar knyts samman till en del av den småbarnspedagogiska helheten. Småbarnspedagogikens uppdrag är att utveckla barnens förmåga att förstå mångfalden i närmiljön och öva sig att fungera i den. Utöver barnens egna traditioner, vanor, värderingar och åskådningar möter barn också andra sätt att tänka och handla.

Ett nytt material har utarbetats för att stöda pedagoger i det här uppdraget. Materialet är skriven ur barnens perspektiv. Definieringar av den vuxnas roll i Grunderna för planen för småbarnspedagogik och förskoleundervisningens läroplan har omformulerats till barnens värld.

  • Vilka roller har jag som åskådningspedagog?
  • Vilka roller identifierar jag i samarbetet mellan småbarnspedagogiken och olika åskådningssamfund?
  • Hur påverkar olika roller min syn på åskådningssituationer?
  • Hur påverkar det min roll vid samarbete?

Materialet består av en kortserie med 11 roller. Värnaren, Lyssnaren, Den lekfulla, Stimuleraren, Sänker ribban-rollen, Förundraren, Fredsfostraren, Arkitekten, Balanseraren, Gemenskapsbyggaren och Främjar välmående-rollen. Ladda ner materialet kostnadsfritt Åskådningspedagogens roller.Öppna länk i ny flik

Här nedan ett exempel av en roll.

 

Fredsfostraren.