Alla nyheter

13.5.2024

Kyrkomötet valde Hanna Mithiku till första vice ordförande och Seppo Parkkila till andra vice ordförande

Kyrkomötet valde under sin första mötesdag på måndag 13 maj enhälligt ledande sakkunnig Hanna Mithiku från Helsingfors stift till första vice ordförande för kommande fyraårsperiod, fram till 30.4.2028. Likaså valde mötet enhälligt professor, läkare Seppo Parkkila från Tammerfors stift till andra vice ordförande. Ärkebiskop Tapio Luoma är ordförande för kyrkomötet.

Fördelning av kyrkomötets elektorer

Under kyrkomötets första dag fördelades också elektorsplatserna för mandatperioden 2024–2028.

Borgå, Esbo, Kuopio, Lappo och S:t Michel stifts grupper har två elektorsplatser var. Åbo ärkestift, Helsingfors, Tammerfors och Uleåborg stift har tre elektorer, likaså kyrkomötets officiella representanter. Stiften valde sina elektorer stiftsvis. Elektorerna väljer inom sig en ordförande som meddelas i kyrkomötet på tisdag 14.5.

Bifogat finns en förteckning över de elektorer som stiften valt.

Bifogat finns ett foto av kyrkomötets första och andra vice ordförande. Fotograf: Jalmari Salovirta

Följ kyrkomötet:

En preliminär arbetsplan för kyrkomötesveckan och en förteckning över ärenden under behandling finns på kyrkomötets webbplats. Där kommer också mötets dagordningar, det vill säga vilka ärenden som behandlas under plenum, att publiceras i den takt de blir klara.

Kyrkomötets arbete i plenum direktströmmas och strömningarna blir kvar på nätet och textas senare. Länk till direktströmningen finns på kyrkomötets webbplats.

kandidatgalleriet kan man bekanta sig med kandidaternas presentation av sig själva (om kandidaten gjort en presentation i samband med valet i februari).
Kyrkomötesombuden i alfabetisk ordning

Följ kyrkomötet via X (tidigare Twitter) på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous.

Bilder från vårens kyrkomöte finns i kyrkans mediebank. Sökord “kirkolliskokous kevät 2024”.

Information om kyrkomötet:
sakkunnig i kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 5811 815
kommunikationschef Tuula Putkinen, tfn 046 922 0232
sakkunnig i kommunikation Tuija Helenelund, tfn 050 529 8503

Bilagor:
kirkolliskokouksen-valitsijat-ja-varavalitsijat-2024-2028.pdf

Tillbaka till toppen