Alla nyheter

7.2.2024

Kyrkomötesval nästa vecka – preliminära resultat förväntas torsdag 14 februari

Valet av kyrkomöte och stiftsfullmäktige i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland förrättas tisdag 13 februari. Kyrkans kommunikation och den svenska kommunikationen strävar efter att informera om det preliminära valresultatet i pressmeddelanden från och med onsdag  eftermiddag 14 februari. Pressmeddelandena uppdateras med en viss fördröjning på evl.fi/nyheter. På webbsidorna om kyrkomötesvalet på evl.fi/plus uppdateras de invalda i kyrkomötet i den takt stiften meddelar om resultaten. Stiften informerar om resultatet i stiftsfullmäktige på sina webbplatser.

Röstberättigade i valet av prästmedlemmar eller prästombud är stiftens präster. I valet av lekmannamedlemmar och lekmannaombud har lekmannamedlemmarna i kyrkofullmäktige eller församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige rösträtt. De avgivna rösterna räknas i stiftens valnämnder.

I kyrkomötesvalet finns sammanlagt 715 kandidater, 508 kandidater i valet av lekmannaombud och 207 kandidater i valet av prästombud. Till kyrkomötet väljs 96 ombud från stiften, 32 av ombuden är präster och 64 är lekmän.

Kandidaterna presenterar sig i ett kandidatgalleri

Det går att bekanta sig med kandidaterna i kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalet i ett kandidatgalleri som finns på webbadressen evl.fi/kandidatgalleriet. I webbtjänsten finns presentationer av och grundläggande information om kandidaterna. Kandidatgalleriet uppdateras senare med information om vilka som valts in i kyrkomötet.

Kyrkomötet är kyrkans högsta beslutsfattande organ. Det behandlar frågor om kyrkans lära och arbete, och om kyrkans lagstiftning, administration och ekonomi. Det nya kyrkomötet samlas till sin första sessionsvecka 13–17 maj i Åbo.

Stiftsfullmäktige stöder och främjar att kyrkans uppgift förverkligas i stiftet och församlingarna. De kan göra framställningar till kyrkomötet. Stiftsfullmäktige består av 21 medlemmar, 14 lekmän och 7 präster.

Nya kyrkomötets och stiftsfullmäktiges mandatperiod är fyra år, 1.5.2024-30.4.2028.

Mera information:
Webbsidor om kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalet
Suvi-Maria Wilska, jurist på kyrkostyrelsen, suvi-maria.wilska@evl.fi, tfn 040 162 7145 
Kandidatgalleriet: webbkommunikationschef Lari Lohikoski, lari.lohikoski@evl.fi, tfn 050 346 9041   
Tuija Helenelund, sakkunnig inom kommunikation, tuija.helenelund@evl.fi, tfn 050 387 4157 
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation, asa.holmvik@evl.fi, tfn 040 581 1815
Mer information om valet av stiftsfullmäktige ger respektive stifts kontaktpersoner

Tillbaka till toppen