Alla nyheter

14.5.2024

Kyrkomötesombuden placerades i utskott och valde utskottsordförande

På tisdagen meddelade elektorerna om ett antal val som de hade gjort på måndag. Elektorerna hade sinsemellan valt Teemu Laajasalo till ordförande och till vice ordförande Tapio Tähtinen för mandatperioden 2024-2028.

Till lagfarna sakkunniga i kyrkomötet har elektorerna utsetts professor Janne Salminen och justitierådet Eija Siitari.

Elektorerna hade också utsett medlemmar i utskotten och sammankallare för utskotten. Utskotten valde under tisdagen inom sig ordförande och vice ordförande.

Till utskottsordförande för handboksutskottet valdes Mari Parkkinen (vice ordförande Arto Antturi), för konstitutionsutskottet Matti Repo (Heidi Zitting), för lagutskottet Wiking Vuori (Eino Nissinen), för förvaltningsutskottet Pauli Niemelä (Minni Kuisma), för ekonomiutskottet Tapio Tähtinen (Kari Aakula), för framtidsutskottet Tuula Okkonen (Marjatta Hautala), för allmänna utskottet Pekka Särkiö (Liisa Kuparinen) och kansliutskottet leds av Markku Orisla (Torsten Sandell).

Borgå stifts representanter har placerats i utskott enligt följande: lekmannaombudet Olof Widén (Åland) ingår i handboksutskottet, biskop Bo-Göran Åstrand ingår i konstitutionsutskottet, lekmannaombuden Göran Stenlund i lagutskottet, Anita Ismark i förvaltningsutskottet, Martina Harms-Aalto i ekonomiutskottet, prästombuden Mia Anderssén-Löf i framtidsutskottet och Torsten Sandell i allmänna utskottet plus kansliutskottet.

I elektorernas meddelande finns en förteckning över alla medlemmar i utskotten:
Elektorernas meddelande 3/2024: Utskottens medlemmar och sammankallare

Följ kyrkomötet:

En preliminär arbetsplan för kyrkomötesveckan och en förteckning över ärenden under behandling finns på kyrkomötets webbplats. Där kommer också mötets dagordningar, det vill säga vilka ärenden som behandlas under plenum, att publiceras i den takt de blir klara.

Kyrkomötets arbete i plenum direktströmmas och strömningarna blir kvar på nätet och textas senare. Länk till direktströmningen finns på kyrkomötets webbplats.

kandidatgalleriet kan man bekanta sig med kandidaternas presentation av sig själva (om kandidaten gjort en presentation i samband med valet i februari).
Kyrkomötesombuden i alfabetisk ordning

Följ kyrkomötet via X (tidigare Twitter) på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous.

Bilder från vårens kyrkomöte finns i kyrkans mediebank. Sökord “kyrkomötet våren 2024”.

Information om kyrkomötet:
sakkunnig i kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 5811 815
kommunikationschef Tuula Putkinen, tfn 046 922 0232
sakkunnig i kommunikation Tuija Helenelund, tfn 050 529 8503

Tillbaka till toppen