Alla nyheter

24.11.2023

Konfirmandtiden har stor betydelse för ungas välbefinnande

Ungefär 68 procent av unga som konfirmerades i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland under 2023 tycker att konfirmandtiden har påverkat deras psykiska välbefinnande på ett positivt sätt. Ungefär 63 procent av konfirmanderna bedömer sitt psykiska välbefinnande som bra eller mycket bra, medan var tionde konfirmand bedömer sitt psykiska välbefinnande som dåligt eller svagt.

Det här kommer fram i kyrkans nationella självutvärdering för konfirmander. Enkäten genomfördes nu för femte gången och sammanlagt över 19 800 konfirmander besvarade enkäten.

– Av konfirmanderna i Borgå stift deltog endast 394 i enkäten och det gör det svårt att dra några specifika slutsatser om konfirmandarbetet i Borgå stift, säger Helena Salenius som är sakkunnig i konfirmandarbete vid Kyrkostyrelsen.

– Det är viktigt att de unga under konfirmandtiden får stöd i att orka och upplevelser som ger dem en känsla av mening och delaktighet. Eftersom ungefär 74 procent av årskullen deltar i konfirmandundervisningen vågar jag säga att konfirmandundervisningen är viktig för välbefinnandet i Finland, säger Mikko Wirtanen, sakkunnig i konfirmandarbete och utveckling av kyrkans fostran.

Senaste år deltog 47 488 unga i konfirmandundervisningen. Av dem skrev 926 in sig som medlemmar i kyrkan och 708 döptes under konfirmandtiden. Enligt den statistik som fortfarande uppdateras har redan över tusen unga skrivit in sig i kyrkan i år. Statistiken över deltagandet i konfirmandundervisningen under 2023 publiceras våren 2024. 

Konfirmandundervisningen fick igen berömliga vitsord

De unga ger konfirmandundervisningen skolvitsordet 9-. De högsta poängen får påståendena ”jag var trygg”, ”jag fick vara mig själv”, ”jag hade det bra i skriftskolan” och ”vi hade en bra sammanhållning i vår konfirmandgrupp”. De unga upplevde att man lyssnade på dem under konfirmandtiden. 

De unga uppger också att de har fått nya vänner och att tidigare vänskapsrelationer fördjupades.

– Konfirmandtiden och tiden som hjälpledare har varit fantastisk, rolig och fylld av gemenskap. Jag har fått mina bästa vänner i den här verksamheten och har inte ångrat en enda sekund, säger hjälpledaren Iisa Nieminen från Martin seurakunta i Åbo. 

– Ledarna var trygga och hjälpsamma och jag fick det jag behövde. När jag berättade om mina problem tog ledarna det på ett bra sätt och anpassade sig efter mina behov. Jag är tacksam över att jag genom konfirmandarbetet och hjälpledarverksamheten har fått så många trygga vuxna i min närhet, fortsätter Nieminen. 

Enligt Wirtanen är en bra och trygg konfirmandupplevelse summan av många faktorer.
– Konfirmandundervisning är roligt och ger bra ”fiilis” tack vare konfirmander som vågar ge sig hän, hjälpledare som ger av sig själv och anställda som kan skapa en öppen och tillitsfull miljö.

Maximilian Malmsten från Ingå deltog i konfirmandundervisningen i somras och tycker att konfirmationstiden var rolig och beskriver konfirmationen som ”häftig”.
– Det var högtidligt i kyrkan och roligt att fira tillsammans med alla efteråt, säger Malmsten.

Mera information: Helena Salenius, sakkunnig, Kyrkans central för det svenska arbetet, Kyrkostyrelsen, helena.salenius@evl.fi, 050 4343 192

Tillbaka till toppen