Alla nyheter

16.11.2023

Kandidatnomineringen till valet av kyrkomöte och stiftsfullmäktige avslutades 15.11

Kirkolliskokoussali ja siellä edustajia syksyllä 2023.

Kandidatnominering i valet av kyrkomöte och stiftsfullmäktige avslutades på onsdag 15 november klockan 16.

Valmansföreningarnas kandidatlistor har lämnats in till domkapitlen. Kyrkans kommunikation publicerar preliminära uppgifter om kandidaterna i valet av kyrkomöte på valets webbsidor då man har fått uppgifterna från domkapitlen. Valnämnderna gör en officiell sammanställning över kandidaterna 15.12. Då får också kandidaterna nummer.

Kandidaterna presenteras i ett kandidatgalleri

Kandidaterna i såväl kyrkomötesvalet som i valet av stiftsfullmäktige kan presentera sig i ett kandidatgalleri. Det öppnar i januari 2024.

Valet av kyrkomöte för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och av stiftsfullmäktige i kyrkans nio stift sker 13.2.2024. Sammanlagt väljs 96 ombud till kyrkomötet, 32 präster och 64 lekmän. Borgå stift har två prästombud och fyra lekmannaombud i kyrkomötet. Ett av lekmannaombuden representerar Åland.

Kyrkomötet är det högsta beslutandeorganet i kyrkan. Det behandlar frågor om kyrkans lära och arbete, och om kyrkans lagstiftning, administration och ekonomi. Röstberättigade i valet av prästombud till kyrkomötet och prästmedlemmar till stiftsfullmäktige är stiftets präster. Röstberättigade i valet av lekmannaombud till kyrkomötet och lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige är lekmannamedlemmar i kyrkofullmäktige, församlingsråd och gemensamma kyrkofullmäktige.

Stiftsfullmäktige består av 21 medlemmar, 14 lekmän och 7 präster. Ett lekmannaombud i Borgå stiftsfullmäktige representerar Åland. Stiftsfullmäktige stöder och främjar att kyrkans uppgift förverkligas i stiftet och församlingarna.

De som i februari väljs till kyrkomötet och stiftsfullmäktige väljs för fyraårsperioden 1.5.2024-30.4.2028.

Mera information:
Suvi-Maria Wilska, jurist på kyrkostyrelsen, suvi-maria.wilska@evl.fi, tfn 040 162 7145 
Kandidatgalleriet: webbkommunikationschef Lari Lohikoski, lari.lohikoski@evl.fi, tfn 050 346 9041   
Tuija Helenelund, sakkunnig inom kommunikation, tuija.helenelund@evl.fi, tfn 050 387 4157  
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation, asa.holmvik@evl.fi, tfn 040 581 1815
Webbsidor om kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalet
Stiftens kontaktpersoner

Tillbaka till toppen