Alla nyheter

23.5.2024

Biskopsmötet behandlar rekommendation för stöd till missionsorganisationer och utser medlemmar till kyrkostyrelsens plenum

Biskopsmötet samlas till vårens sista möte på tisdag 28 maj. På agendan finns bland annat en rekommendation om storleken på församlingarnas bidrag till missionsorganisationerna och till internationell diakoni via Kyrkans Utlandshjälp. Nuvarande egentliga rekommendation är från 1982 och är minst två procent av församlingens skatteintäkter.

Biskopsmötet ska utse två biskopar till medlemmar i kyrkostyrelsens plenum för mandatperioden 1.6.2024–31.5.2028 och två representanter för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland i delegationen för samarbetet med Evangelisk-lutherska kyrkan i Ungern. Dessutom utser biskopsmötet ett antal arbetsgrupper och kommittéer, och besluter om understöd och medlemsavgifter till mellankyrkliga samarbetsorgan.

Biskopsmötet får ett antal reserapporter och protokoll för kännedom, bland annat protokoll från kommittén för kyrkans mission och från kommittén för ekumeniska frågor.

Mera information:
Biskopsmötets föredragningslista finns i tjänsten domus.evl.fi.  
Biskopsmötets webbplats (på finska)

Kari Kopperi, biskopsmötets generalsekreterare, kari.kopperi@evl.fi, tfn 050 594 1317
Anna-Kaisa Inkala, biskopsmötets teologiska sekreterare, anna-kaisa.inkala@evl.fi, tfn 050 380 3270

Tillbaka till toppen