Alla nyheter

13.5.2024

Ärkebiskop Tapio Luoma öppnade kyrkomötet: Det är vår uppgift att tillsammans söka en väg framåt

I sitt öppningstal till kyrkomötet på måndag 13 maj talade ärkebiskop Tapio Luoma om den tid av förändring som vi lever i, såväl i kyrkan som i världen. Luoma sade att varje tid präglas av sina förändringar och att förändring i sig verkar vara en del av livet. En annan sak är hur vi förhåller oss till förändringar.

– Det här har i själva verket varit alla kyrkors och kyrkomötens uppgifter i alla tider: att fundera på och lösa frågan om hur man svarar mot utmaningarna i en föränderlig tid, sa ärkebiskopen.

– Vår uppgift är att lyssnande till varandra sträva efter att, så gott vi kan, förstå hur vi beaktar kyrkans långa tradition och Bibelns budskap om en Gud som älskar människan och sin skapelse, när världen – och kyrkan med den – förändras. Hur bevarar vi kontakten till den förändrande världen så att kyrkan och dess unika budskap inte bara blir ett minnesmärke över ett respekterat förgånget?

Ärkebiskop Luoma sa att också det kyrkomöte som samlas nu gör det i ett vägskäl mellan det förgångna och framtiden.
– Vår uppgift är att som kyrkans högsta beslutande organ diskutera med varandra, lyssna till varandra, be tillsammans och att lyssnande till varandra och genom gemensam bön söka en väg framåt.

– Kyrkomötesombuden är kyrkans representanter, sade Luoma och hänvisade till ärkebiskop emeritus Jukka Paarmas öppningstal för 16 år sedan då Luoma själv var nytt kyrkomötesombud. Kyrkomötesombuden är i främsta hand representanter för kyrkan, inte för sitt stift, sina församlingar, sina väljare, en väckelserörelse eller en annan referensgrupp.

– Var och en av oss kommer med sin personliga insats. I debattinläggen och i vårt sätt att umgås med varandra kan vi se olika sätt att förhålla sig till den förändring som kan ses i både världen och kyrkan. Hur viktigt är det då inte, att vi här kan respektera varandra och lyssna också på synpunkter som känns främmande för en själv.

Kyrkan förändras men Gud leder sin kyrka

Luoma sa att kyrkans representanter i kyrkomötet alltid har stått öga mot öga med en föränderlig tid och att varje tid har sina svåra beslut.

Ärkebiskopen lyfte speciellt fram kyrkomötets egen reform i den strukturomvandling som under de senaste åren diskuterats i kyrkomötet.
– Kyrkans förändring i en föränderlig värld kan inte stanna bara vid en förändring av församlingsstrukturer, domkapitlen, stiften och kyrkostyrelsen.

Luoma sa att förändring är ofrånkomlig och att den varken går att bromsa eller forcera.
– När den nya fyraårsperioden börjar kan vi med säkerhet konstatera att vi alltid har att göra med förändringar när vi samlas till kyrkomöte. Vi för dialog med det som varit, är nu och om hurdan kyrka och värld vi vill ha i framtiden. Vi frågar oss vad som inte får förändras, vad vi absolut måste hålla fast vid och vad som behöver förändras, vad vi ska släppa greppet om.

Kyrkomötet inleddes på måndag i Åbo. Under mötesveckan på Linnasmäen opisto ska kyrkomötet bland annat behandla biskopsmötets förslag till ändring av kyrkans äktenskapssyn.

Ärkebiskopens tal i sin helhet bifogas (på finska med inslag på svenska).

Följ kyrkomötet:

En preliminär arbetsplan för kyrkomötesveckan och en förteckning över ärenden under behandling finns på kyrkomötets webbplats. Där kommer också mötets dagordningar, det vill säga vilka ärenden som behandlas under plenum, att publiceras i den takt de blir klara.

Kyrkomötets arbete i plenum direktströmmas och strömningarna blir kvar på nätet och textas senare. Länk till direktströmningen finns på kyrkomötets webbplats.

I kandidatgalleriet kan man bekanta sig med kandidaternas presentation av sig själva (om kandidaten gjort en presentation i samband med valet i februari).
Kyrkomötesombuden i alfabetisk ordning

Följ kyrkomötet via X (tidigare Twitter) på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous.

Information om kyrkomötet:
sakkunnig i kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 5811 815
kommunikationschef Tuula Putkinen, tfn 046 922 0232
sakkunnig i kommunikation Tuija Helenelund, tfn 050 529 8503

Bilagor:
arkkipiispa-tapio-luoma-avauspuhe-kirkolliskokous-kevat-2024.pdf

Tillbaka till toppen