Lähisuhdeväkivalta ja riippuvuudet

YK:n ihmisoikeuksien julistuksen ja Suomen lain mukaan väkivalta on ihmisoikeusrikkomus ja rikos, koteihin piilotettunakin. Myös kirkko on ottanut selkeän kannan perhe- ja parisuhdeväkivaltaan: se on rikos ja synti.

Fyysinen, henkinen ja seksuaalinen väkivalta on aina rikos. Väkivalta voi ilmetä uhkailuna, nöyryyttämisenä, liikkumavapauden rajoittamisena tai muista ihmisistä eristämisenä. Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta voi olla tekoja tai puheita. Pakotetuksi tuleminen ja väkivallan kokeminen ovat traumaattisia kokemuksia. Myös kulttuurisiin perinteisiin liittyvä kaltoin kohteleminen ja pakottaminen ovat seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa.

Älä jää asian kanssa yksin, vaan hae nopeasti ja rohkeasti apua.

Ansaitset apua – hae sitä nopeasti 

Jos joudut kohtaamaan omassa kodissasi väkivaltaa, älä jää asian kanssa yksin. Hae rohkeasti apua ja ilmoita poliisille tai soita hätäkeskuksen numeroon 112.

Voit myös ottaa yhteyttä lähiseurakunnan diakoniatyöntekijään, kirkon perheasiain neuvottelukeskukseen tai Kirkon keskusteluapuun.

Mikäli väkivalta tai seksuaalinen väkivalta kohdistuu lapsiin, apua saa muun muassa terveyskeskuksesta, kunnallisista kasvatus- ja perheneuvoloista sekä yliopistollisten ja muiden keskussairaaloiden lastenpsykiatrisista yksiköistä.

Nainen nostaa kätensä pysähdy-merkiksi.


Takaisin sivun alkuun