Tukea ja hyvinvointia parisuhteeseen 

Nuoripari järvenrannalla ilta-auringossa.

Parisuhde on usein aikuisen elämän merkittävin tunne- ja vuorovaikutussuhde. Tarve rakastaa ja tulla rakastetuksi ovat ihmisen perustarpeita. Parhaimmillaan parisuhde on vahva rakkauden ja hyvinvoinnin lähde. Läheisessä ja sitoutuneessa suhteessa on turvallista kasvaa yksilönä, parina ja perheenä.

Parisuhteen hyvinvoinnista kannattaa pitää huolta

Yhteinen elämä ei ole aina helppoa. Jokaisessa parisuhteessa puolisot joutuvat ratkaisemaan ristiriitoja ja rakentamaan sovintoa. Tärkeää on opetella puhumaan vaikeistakin asioista ja kantamaan oma vastuunsa parisuhteesta. Mitä enemmän parin suhteessa on hyviä ja rohkaisevia hetkiä, sitä helpompaa on luottaa myös siihen, että vaikeuksistakin selvitään yhdessä. Hyvää parisuhdetta siis kannattaa vaalia ja vahvistaa.

Puolisoiden suhde muuttuu elämäntilanteiden ja ikäkausien myötä. Muutumme itse ja suhteemme muuttuu. Siksi on tärkeää tutustua itseensä ja omaan kumppaniinsa säännöllisesti. Parisuhdetaitojen kehittäminen ja toisen huomioiminen vahvistaa parisuhteen hyvinvointia.
Pienilläkin asioilla voi vaikuttaa suhteeseen ja osoittaa rakkautta:

  • kiinnostu kumppanisi elämästä, ajatuksista ja toiveista
  • keskity kuuntelemaan
  • kerro omista ajatuksistasi, tunteistasi ja toiveistasi  

Parisuhdetaitoja tarvitaan alusta alkaen

Parisuhdetaitomme, kuten myös muut ihmissuhdetaitomme pohjautuvat lapsuudenkodin ja mahdollisten aiempien suhteiden kokemuksiin ja malleihin. Tunnetaidot ja vuorovaikutustaidot ovat keskeisiä parisuhdetaitoja. Näitä taitoja voi ja kannattaa kehittää.

Parisuhdetaitoja voi vahvistaa ja kehittää:

  • lukemalla parisuhdetaitoja käsitteleviä kirjoja, artikkeleita ja blogeja
  • Keskustelemalla puolison kanssa rauhallisessa tilanteessa ja kuuntelemalla häntä
  • osallistumalla parisuhdeluennolle
  • osallistumalla parisuhdekurssille.

Parisuhdeluentoja ja -kursseja järjestävät monet seurakunnat sekä erilaiset järjestöt

Kirkko haluaa tukea parisuhteiden hyvinvointia. Seurakunnissa on tarjolla erilaisia parisuhdetapahtumia, luentoja ja kursseja. Parisuhdekurssit, -luennot ja -tapahtumat on tarkoitettu kaikenlaisille pareille eli aviopareille, avopareille ja pareille, jotka seurustelevat. Lastenhoito on yleensä järjestetty. Osalla parisuhdekursseista on tarjolla myös hengellistä ohjelmaa.

Parisuhdetaitojen kurssien ohjelmasta vastaavat joko parisuhdetyön ammattilaiset tai tehtäväänsä koulutuksen saaneet vertaisohjaajat, siis tavalliset parit, jotka ovat kiinnostuneita hoitamaan omaa suhdettaan ja jakavat tietoa ja kokemuksiaan myös muille. Parisuhdekursseilla saa luentojen lisäksi mahdollisuuden harjoitella esimerkiksi vuorovaikutus- ja tunnetaitoja.  

Sateenkaaripareille on lisäksi tarjolla omaa kurssitoimintaa, jota toteuttavat seurakunnat sekä Sateenkaari-ihmisten Perhesuhdekeskus.  

Parisuhteen huoliin ja kriiseihin kuuntelu- ja keskusteluapua

Parisuhteen hyvinvointiin vaikuttavat monet asiat. Puolisot tuovat suhteeseensa omat kokemuksensa eletystä elämästä, henkilökohtaisesta hyvin- tai pahoinvoinnistaan sekä vuorovaikutus- ja tunnetaidoistaan. Uudet elämäntilanteet, terveydentila, työelämä tai lapset tuovat eteen uusia tilanteita ja aiheita, jotka vaikuttavat parisuhteeseen.

Parisuhteen pieniin tai isoihin huoliin ja ongelmiin kannattaa hakea rohkeasti apua. Ulkopuolinen ammattilainen voi antaa uusia näkökulmia puheyhteyden palauttamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Seurakuntien perheasiain neuvottelukeskukset tarjoavat apua eri puolilla Suomea. Kirkon perheneuvojilla on erityiskoulutus parisuhteen ja perheen asioiden käsittelyyn. Koulutetut asiantuntijat kuuntelevat ja auttavat. Palvelu on maksutonta eikä vaadi asiakkaalta kirkon jäsenyyttä. Perheasiain neuvottelukeskuksia on 37 ympäri Suomea.

Kirkon perheasiain neuvottelukeskusten lisäksi seurakunnan diakoniatyöntekijät, papit ja perhetyöntekijät tarjoavat maksutonta kuuntelu- ja keskusteluapua elämän eri vaiheissa. Ole rohkeasti yhteydessä seurakuntasi työntekijöihin.


Takaisin sivun alkuun