Rikokset

Järkyttynyt teinipoika nojaa metalliaitaan. Taustalla mieshenkilö.

Rikosten seuraukset koskettavat useita osapuolia: uhreja ja heidän läheisiään, tekijöitä ja heidän läheisiään, rikostilanteissa todistajina olevia sekä usein myös koko rikostapahtuman sosiaalista lähiyhteisöä. Vakavimmat ja laajavaikutteisimmat rikokset vaikuttavat koko yhteiskuntaan.

Kirkko auttaa yhteistyössä viranomaisten, muiden kirkkokuntien ja järjestöjen kanssa rikoksen osapuolia. Avun edellytys ei ole kirkon jäsenyys. Näillä verkkosivuilla on tietoa erilaisista tukimuodoista.

Tukea rikoksen uhrille ja hänen läheisilleen

Rikosuhripäivystys ja seurakunnat auttavat rikoksen uhriksi tai todistajaksi joutunutta sekä heidän läheisiään käytännön asioissa ja henkisessä toipumisessa.

Rikosuhripäivystys RIKU on valtakunnallinen palvelu rikoksen uhreille, heidän läheisilleen ja rikoksen todistajille. RIKU tarjoaa henkistä tukea rikoskokemuksesta toipumiseen sekä antaa käytännön neuvoja, jotta rikoksen uhrin oikeuksista. Kirkko on yksi rikosuhripäivystyksen perustajajäsenistä.

Voit ottaa yhteyttä myös seurakuntaasi, jonka papit ja diakoniatyöntekijät kuuntelevat ja keskustelevat luottamuksellisesti. Diakoniatyöntekijät etsivät kanssasi ratkaisuja käytännön haasteisiin.

Tukea rikoksesta tuomitulle ja hänen läheisilleen

Sekä luterilainen kirkko että muut kirkkokunnat tekevät työtä vankiloissa. Myös vapautuneille ja vankien läheisille on tukea.

Useimmissa suljetuissa vankiloissa on vankilapappi. Joissakin vankiloissa on vankiladiakoni.  Heidän puoleensa voi kääntyä rippisalaisuuden turvaamassa täydessä luottamuksellisuudessa missä tahansa asiassa. Vangin luvalla vankilapappi tai –diakoni voi olla yhteydessä myös vangin läheisiin heidän tukemisekseen. Voit tutustua vankilasielunhoitajien yhteystietoihin.

Jos rangaistuksesi on jokin muu kuin vankilatuomio, voit hakea tukea seurakunnastasi. Seurakunnat ovat toimineet yhdyskuntapalvelun suorittamispaikkoina. Seurakunnat voivat toimia yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen kanssa myös valvotun koevapauden tai ehdonalaisvalvonnan järjestämisessä.

Nuoret vangit voivat saada apua myös seurakuntien nuorisotyöstä tai erityisnuorisotyöstä.

Monet seurakunnat ja kristilliset järjestöt tukevat vapautuneita vankeja. Tuen järjestely on hyvä aloittaa jo vankeusaikana, jolloin vankilapappi tai –diakoni voi auttaa yhteyden muodostumista seurakuntaan tai järjestöön.

Apu voi olla sekä hengellistä ja henkistä että käytännöllistä. Käytännön asioissa, toimeentulon asumisen ynnä muiden arjen kysymysten kanssa auttaa seurakuntien diakoniatyö.  Diakoniatyössä voidaan auttaa vankia ja hänen läheistään heille tarkoitettujen yhteiskunnan palvelujen saamiseen. Joillakin seurakunnilla on myös omaa tukitoimintaa omissa tiloissa, esim. ryhmätoimintaa, ruokatukea ja muuta sosiaalista tukea. Joillakin seurakunnilla (mm. Helsinki, Vantaa) on tukiasuntoja lomalla oleville ja vapautuneille vangeille. Myös joidenkin seurakuntien erityisnuorisotyöllä on erilaisia tukimuotoja vapautuneille nuorille vangeille sekä muulla tavoin rikostaustaisille nuorille ja nuorille aikuisille.

Kriminaalihuollon tukisäätiö on vapautuvien vankien ja heidän läheistensä selviytymistä edistävä valtakunnallinen asiantuntija ja palveluntuottaja. Palveluihin kuuluu muun muassa vertaistukea, asumispalveluohjausta ja tukiasumispalveluita. Kirkkohallitus on yksi sen taustatahoista.

Merkittävä osa vapautumisen tukea on päihderiippuvuudesta vapaan elämän tuki. Seurakunnat ja kristilliset järjestöt tarjoavat apua siihen. Tiedustele seurakunnan diakoniatyöntekijöiltä ja lue lisää kristillisten päihdejärjestöjen yhteistyöverkoston sivuilta Sininauhaliitto.

Vapaaehtoiseksi auttajaksi?

Vankien, vapautuneiden vankien ja vankien läheisten kanssa tehtävässä työssä toimii seurakuntien, herätysliikkeiden ja kristillisten järjestöjen jäseniä. Kristillistä vankilatyötä tehdään eri kirkkokuntien yhteistyönä. Katso mahdollisuuksista auttaa seuraavien linkkien kautta.
Vankilatyötä tekevät kirkkokunnat järjestävät vapaaehtoisille koulutuksen tehtävään. 
Myös rikosuhrien ja heidän läheistensä tuki Rikosuhripäivystyksen toiminnassa perustuu merkittävissä määrin vapaaehtoisiin.

Takaisin sivun alkuun