Päihde- ja muut riippuvuudet

Seurakuntien päihdetyöhön sisältyy sekä yksilötyötä että ryhmämuotoista toimintaa. Henkilökohtainen tuki voi olla luottamuksellista sielunhoidollista keskustelua tai elämänongelmien käsittelyä ja ratkaisujen etsimistä diakoniatyön keinoilla. Ryhmämuotoista toimintaa ovat erilaiset tukiryhmät, tapahtumat, retket ja leirit. Joillakin seurakunnilla on myös päiväkeskusten kaltaista avointen ovien toimintaa, jossa voi tulla seurakuntien tiloihin esim. aamupalalle tai lounaalle, tavata työntekijöitä ja osallistua yhteiseen toimintaan.

Päihdetyön ryhmiin ja tapahtumiin pyritään pitämään matala kynnys, asenne tukea tarvitsevia kohtaan on kunnioittava, ei päihdeongelmaan keskittyvä vaan elämisen voimavaroja ja mahdollisuuksia painottava. Tukea tarvitsevalta ei vaadita kirkon jäsenyyttä tai hengellisyyttä, mutta hengellistä tukea tarjotaan tukea tarvitsevan niin tahtoessa.

Myös muihin riippuvuuksiin on mahdollista hakea tukea (esim. peliriippuvuudet). Seurakuntien päihdetyö tapahtuu usein yhteistyössä päihdetyötä tekevien järjestöjen kanssa.  Niiden kanssa järjestetään yhdessä toimintaa tai seurakuntien työntekijät tapaavat ihmisiä järjestöjen toiminnan yhteydessä.

Myös muut kirkkokunnat tekevät päihdetyötä, samoin monet kristilliset järjestöt. Niiden päihdetyöhön sisältyy sekä sosiaalista, hoidollista että hengellistä tukea riippuvuuksista toipumiseen. Kootusti tietoa kristillisten järjestöjen päihdetyöstä löytyy Sininauhaliitosta.

Tukea riippuvuudesta kärsivän läheiselle

Seurakunnat ja järjestöt ovat kehittäneet tukea riippuvuudesta kärsivien läheisille. Järjestöistä mm. Sininauhaliitolla on päihteistä kärsiville perheille ja riippuvien läheisille tukitoimintaa, päihderiippuvien vertaistukea järjestää muun muassa Al-Anon ja AA:lla on tukipalveluita myös lapsille ja nuorille, jotka kärsivät perheenjäsenensä päihdeongelmasta. Koululaisten ja nuorten keskusteluapua aikuisen kanssa tarjoaa esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton Nuortennetti.

Seurakunnissa on kehitetty mm. sururyhmätoimintaa päihteisiin kuolleiden läheisille, tukiryhmiä läheisille ja diakonista leiritoimintaa päihteistä kärsiville perheille.

Tietoa riippuvuuksista

Tietoa päihteistä ja riippuvuudesta on Päihdelinkki-sivustolla sekä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla. AA:lla on tukipalveluita myös lapsille ja nuorille, jotka kärsivät perheenjäsenensä päihdeongelmasta.

Pöydällä lasissa likööriä. Lasin vieressä käsi ja taustalla mies nuokahtanut pöydälle.
Takaisin sivun alkuun