Tillbaka till ordlistans förstasida

Lutherska världsförbundet

Lutherska världsförbundet (LVF) är en samarbetsorganisation för de lutherska kyrkorna. Det grundades 1947 i Lund för att främja samarbetet mellan kyrkorna. Medlemmar är sammanlagt 150 kyrkor från alla världsdelar.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är den tredje största i världen. Till LVF:s medlemskyrkor hör över 75,5 miljoner medlemmar.

LVF:s högsta beslutande organ är den generalkonferens som hålls vart sjätte år. Den väljer ett råd som samman träder årligen. LVF stöder sina kyrkor ekonomiskt och med utbildning i människorättsarbete och för att främja världsfreden.

Lutherska världsförbundet: The Lutheran World Federation

Tillbaka till toppen