Kyrkodagarna (Kirkkopäivät) är ett storevenemang i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, ett samhälleligt diskussionsforum och en folkfest för alla åldrar.

Kyrkodagar ordnas i regel vartannat år. Platsen för dagarna varierar. De genomförs som ett gemensamt projekt av lokalförsamlingen och Kyrktjänst, samt många andra aktörer.

Ungefär vart fjärde år ordnas allmänna svenska kyrkodagar i Borgå stift.

Kirkkopäivät: kirkkopaivat.fi

Tillbaka till toppen