Gloria (latin) är en lovprisning som hör till högmässans inledande del och börjar med orden: Ära vare Gud i höjden (Gloria in excelsis Deo). Det handlar om änglarnas sång på julnatten (Luk 2:14). Gloria fogades redan tidigt till Laudamus-hymnen (Vi lovar dig, vi välsignar dig).

Gloria hör till det så kallade ordinariet, de fasta delarna i mässan. Gloria sjungs alltid i mässan, förutom under advents- och fastetiden. De andra fasta delarna i mässan är Kyrie, Credo, Sanctus och Agnus Dei.

Tillbaka till toppen