Avioliiton esteiden tutkinta

Esteiden tutkinta verkossa

Kirkon asiointipalvelussa voit tehdä esteiden tutkinnan helposti ja tietoturvallisesti. Voit käyttää palvelua jos olet vähintään 18-vuotiaita ja kotikuntasi on Suomessa.    

Siirry esteidentutkinta-asiointipalveluun

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Kirkkohäitä suunnittelevat voivat hoitaa esteiden tutkinnan ev.lut.kirkon asiointipalvelun kautta, asioimalla kotiseurakunnassa tai seurakunnan aluerekisterissä tai lähettämällä pyynnön esteiden tutkinnasta postitse. Ilman esteiden tutkintaa avioliittoon vihkiminen ei ole mahdollista.

Avioliittoon aikovien on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa. Esteiden tutkinnan voi suorittaa se evankelis-luterilainen tai ortodoksinen seurakunta, johon toinen vihittävistä kuuluu. Myös Digi- ja väestötietovirasta (DVV) voi suorittaa tutkinnan, mutta tällöin siihen ei sisälly kirkolliseen vihkimiseen tarvittavia rippikoulutietoja.

Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään seitsemän vuorokautta ennen vihkipäivää. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää pidempään, jopa viikkoja.

Esteiden tutkinnan tarkoitus

Hääpari.

Avioliiton esteiden tutkinnan tarkoitus on varmistaa, että avioliitolle ei ole lainmukaisia esteitä. Tällaisia esteitä ovat muun muassa alaikäisyys ja voimassa oleva avioliitto. Avioliitto ei myöskään ole sallittu läheisten sukulaisten kesken.

Avioliiton esteiden tutkintaa pyydettäessä avioliittoon aikovien on vakuutettava, että aiotulle avioliitolle ei ole estettä.

Vihkiparin on ilmoitettava sukunimivalintansa esteidentutkinnan yhteydessä.

Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta

Kun avioliiton esteiden tutkija on todennut, että aiotulle avioliitolle ei ole esteitä, avioliittoon aikoville toimitetaan todistus toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta. Tarvittaessa voit olla yhteydessä omaan seurakuntaan. Vihkipari tuo todistuksen mukanaan vihkikeskusteluun LINKKI. Pappi täyttää todistukseen vihkimistä koskevat tiedot, allekirjoittaa ja toimittaa sen seurakuntaan vihkimisen jälkeen. Vihkimistiedot tallennetaan ev.lut.kirkon jäsentietojärjestelmään, josta ne siirtyvät väestötietojärjestelmään.

Todistus on voimassa neljä kuukautta, jonka kuluessa vihkimisen tulee tapahtua. Jos määräaika on kulunut umpeen, vihkiminen voidaan toimittaa vasta sen jälkeen, kun avioliiton esteet on tutkittu uudelleen.

Avioliittoaikomuksen ja vihkitiedon julkistaminen

Esteiden tutkinnan yhteydessä selvitetään, ilmoitetaanko avioliittoaikomuksesta ja/tai vihkimisestä seurakunnan jumalanpalveluksessa, seurakunnan lehdessä tai verkkosivuilla.

Tietoa asiointipalvelusta

Etu- ja sukunimilaki

Mitä laissa säädetään etu- ja sukunimestä?

Finlex
Takaisin sivun alkuun