Hyppää sisältöön

Dop och nattvard

Sakramenten är kyrkans heliga handlingar som Jesus har sagt att vi ska göra. I den lutherska kyrkan har vi två sakrament: dopet och nattvarden. 

Gud använder sakramenten och ordets förkunnelse för att berätta om sin frälsning till oss människor. Genom sakramenten ger Gud oss syndernas förlåtelse och gemenskap med Jesus. Enligt luthersk tro finns Gud i dopets vatten och i nattvardens bröd och vin.

Gud föder och stärker vår tro genom orden i Bibeln och dopets och nattvardens sakrament.

Dopet är grunden för det kristna livet

Dopet är en glädjens fest, då vi tackar Gud som gett oss livet. Då ett litet barn blir döpt gläds vi tillsammans över en ny människa som vi får lära känna. Dopet är också utgångspunkten för tron och grunden för de andra kyrkliga förrättningarna. Det är ett evigt förbund mellan Gud och människan.

Lutherska kyrkan har barndop, precis som andra stora kyrkosamfund i världen. Om någon inte är döpt som barn och vill bli döpt senare i livet är det naturligtvis också möjligt. Har någon blivit döpt i ett annat kristet samfund, döps inte personen om ifall denne blir medlem i den lutherska kyrkan.

 

Helig handling

I den lutherska kyrkan är dopet ett sakrament - en helig handling. Det betyder att Jesus själva har sagt att vi ska låta döpa oss. Du kan läsa om Jesu dopbefallning i Bibeln.

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. (Matt. 28:18–20)

I dopet blir man medlem både i sin hemorts församling och i hela den världsvida kyrkan.

Nattvarden är en helig måltid

Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt sina lärjungar och sade: Tag och ät, detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren, tackade Gud och sade: Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.

Kvällen innan Jesus dog firade han måltid med sina lärjungar. Han välsignade brödet och vinet och uppmanade lärjungarna att fira en gemensam måltid till hans minne.

Den lutherska uppfattningen är att brödet och vinet är Kristi sanna kropp och blod, att Han är närvarande i dem. När vi firar nattvard kommer vi ihåg Jesu död på korset. Han dog och tog på sig straffet i alla människors ställe.

Nattvarden ger vad den lovar: syndernas förlåtelse. Nattvarden är en andlig måltid som förenar oss med Kristus, stärker vår tro och ökar kärleken till vår nästa. Gud väcker vår tillförsikt till att Kristi kropp är livets bröd och Kristi blod är odödlighetens källa.