Dop och nattvard

Sakramenten är kyrkans heliga handlingar som Jesus Kristus har instiftat.  I den lutherska kyrkan har vi två sakrament, dopet och nattvarden. 

Gud använder sakramenten, liksom även ordets förkunnelse, som medel för att förmedla sin frälsning till oss människor. Genom  sakramenten ger Gud oss syndernas förlåtelse och gemenskap med Kristus. Enligt luthersk tro är Gud närvarande i dopets vatten och i nattvardens bröd och vin.

Gud föder och stärker vår tro genom Bibelns ord och dopets och nattvardens sakrament.

YouTube-video