Hyppää sisältöön

Kyrkans riktlinjer

Öppna dörrar

Öppna dörrarÖppna länk i ny flik är riktlinjer för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland fram till år 2026. Kyrkans gemensamma strategi granskar kyrkans arbete ur ett helhetsperspektiv. Den strävar efter ett mera långsiktigt och enhetligt arbetssätt i kyrkan. Strategin fokuserar på de viktigaste helheterna samt på val och prioriteringar som är gemensamma för alla aktörer. 

De viktigaste valen kan sammanfattas i strategins namn: Öppna dörrar. Vi måste hålla dörrarna öppna, bege oss ut bland människorna och bjuda in människor. Kyrkans dörrar kan inte stängas för någon. I dessa tider är det speciellt viktigt att hålla dörrarna öppna. Kyrkans uppgift är inte endast att öppna dörrar i denna värld utan att också öppna dörren till himlen via Kristus. För detta krävs mod, vision, vilja och gemensamt engagemang.

Kyrkans uppgift

Kyrkans uppgift är att kalla människor till gemenskap med Gud och uppmuntra dem att bry sig om sin nästa och skapelsen.

Kyrkans värderingar

  • Tro – Tron möjliggör kontakten till Gud och skapar grunden för den kristnas och församlingens liv.

  • Hopp – Hoppet speglar Jesu löfte om Guds rättvisa, hans omsorg och det eviga livet.

  • Kärlek – Kärleken innebär omsorg om sin nästa, oberoende av tid och plats.