Hyppää sisältöön

Apokalypsens fyra ryttare förstör våra förhållanden

Vissa beteenden förstör våra relationer. Familjerådgivare Anita Björkestam har utgående från John Gottmans teori sammanfattat hans tankar om dåliga beteenden (ryttarna) och deras motgift. För att kunna undvika dessa ryttare är det viktigt att lära sig att känna igen dem. Varje ryttare har ett motgift.

Dessa fyra beteenden förstör våra relationer:

Kritik

Verbala attacker på person. "Du", "alltid", "aldrig".

Förakt

Attackerande av den andra med avsikt att såra.

Försvar 

Att göra sig själv till offer. Man flyttar skulden över till den andra.

Blockering

Drar sig undan för att undvika konflikt. Visar missnöje och tar avstånd. 

Dessa fyra är motgiften mot ryttarna:

Mjuk inledning

Uttryck behov, jag-budskap

Uppskattning

Skapa en vana att visa uppskattning för varandra.

Ta ansvar

Be om ursäkt om du gör fel/gör bort dig/gör övertramp.

Psykologisk självreglering

Ta en paus och lugna ner dig själv innan du fortsätter diskussionen.

Två människor i regnkläder skrattar i regnet, den ena justerar den andras huva.

Läs mer om motgiften mot det dåliga beteendet

Mjuk inledning

Då man tar upp missförhållanden behöver man vara specifik, tala i jag form om sina känslor och behov. “Jag känner att du …..” är inte att tala om sina egna känslor.” Vi behöver istället kunna uttrycka oss: Jag blev ledsen när jag ensam nattade barnen förra veckan och skulle behöva några lediga kvällar per vecka”, är att tala om sina egna känslor och behov.

Bygg en kultur av uppskattning och respekt

Små bevis och satsa på uppskattning, tacksamhet, kärlek. De positiva känslorna är det bästa motgiftet mot förakt. Föraktet är en inkörsport till skilsmässa.

Den matematiska formeln för förakt kontra uppskattning är 1:5, för varje negative interaktion behövs fem positiva upplevelser.

Våga ta ansvar 

Då vi går i försvar och säger till vår partner, det var inte jag det var du eskalerar konflikten snabbt. Med denna metod löser vi inte heller problemet utan gör det större. Vi måste våga ta ansvar för vår del. Med orden “du har rätt jag…” kan man lösa problemet och stärka relationen. Dessa ord hjälper oss också att diskutera bådas behov och önska i stunden.  

Psykologisk självreglering

Vi blockerar ofta då situationen har blivit överväldigande, det går ut på att vi försöker stänga av våra känslor.

Forskning visar att par som kan avbryta sitt gräl och ta en paus för att lugna ner sig klarar av att vara mycket mer respektfulla och konstruktiva efter pausen. Grälet skall avbrytas för minst 20 minuter. Pausen skall användas till att lugna ner sig själv. Göra andningen lugn och  vända tankarna mot någonting helt annat. Du kan t.ex. dricka någonting varmt, läsa, lyssna på musik ta en promenad eller göra någonting annat du tycker om. Viktigt är att inte använda pausen till att tänka svarta tankar om sin partner, för då kan man i värsta fall vara ännu mera upprörd efter en paus.