Hyppää sisältöön
Ett par som promenerar i vintrigt landskap

Relationer

Vi har att göra med olika mänskor. Kontakterna kallar vi relationer. Vi behöver varaktiga relationer. Det är bra att ta vara på dem.

Som kristen kan du visa kärlek i dina mänskliga relationer. Gud vill det så. Genom kärlek och omtanke om medmänskan bygger man relationer som är bra både för dig och för dem som du har att göra med. Men ibland är det inte så lätt att veta hur man gör.

Alla relationer är sårbara. De nära relationerna är ofta särskilt sårbara. Det kan bli svårt i ett parförhållande. Frågor kring sexualiteten blir lätt svårlösta. Att bli förälder (och klara av det) gömmer många fallgropar. En skilsmässa kan vara traumatisk. Ensamheten som man kan känna, ibland också mitt bland andra, kan vara svår.

Relationer förändras med tiden. Det är vi inte alltid beredda på.

Allt beror ju inte på dej själv. Mycket handlar om den andras attityder och göranden. Samspelet haltar lätt. Missförstånd eller bristande intresse, eller svårighet att kommunicera gör det inte enklare.

Församlingen kan hjälpa dig i arbetet på dina relationer, i försöken att bygga upp och försöka knyta ihop det som har löst upp sej eller rentav har slitits sönder.

Läs mer om själavård.

Tag kontakt med familjerådgivningen.

Relationer över språk- och kulturgränser

Finland bli ett allt mera mångreligiöst och mångkulturellt land. I församlingen ser vi utmaningen, och antar den. Det gäller att göra det möjligt att mötas över kulturella och religiösa gränser. Här handlar det också om att bygga varaktiga relationer. Möta mänskor som tänker och tror annorlunda, samtala och lära känna varandra. 

YouTube-video