Hyppää sisältöön

Vad kan vi veta om himlen?

Vad händer när man dör? Finns det en himmel? Ingen kan veta. Men den kristna tron har ett hopp om att livet inte slutar med döden. På den här sidan kan du läsa hur man kan resonera vad som händer när man dör ur ett kristet perspektiv.

I Bibeln finns många beskrivningar, somliga mer konkreta, andra mer bildliga och poetiska. En gemensam nämnare för dem alla är att de beskriver en tillvaro utan ondska, smärta, synd, sorg och sjukdom. Ett sådant bibelord är ur Uppenbarelseboken (21:4), där det står att Gud ”skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer.” I samma bok beskrivs hela himlen och jorden som ny: ”Se, jag gör allting nytt.” (21:5).

Profetior om himlen

Hos Jesaja finns flera profetior som förståtts som förutsägelser om hur det ska bli i himlen. ”Då skall vargen bo med lammet, pantern ligga vid killingens sida,” profeterar Jesaja (11:6). ”Kalv och lejon går i bet och en liten pojke vallar dem. […] Ingenstans på mitt heliga berg skall ske något ont eller vrångt, ty kunskap om Herren skall uppfylla landet, liksom havet är fyllt av vatten.” Jesajas beskrivning visar fram mot en tillvaro där farliga djur är ofarliga, där fiender lever i harmoni.

En ny och bättre tillvaro

Ser man till de stora penseldragen i Bibelns beskrivningar av himlen är det alltså frågan om ett liv som å ena sidan kommer att komma, men som vi å andra sidan redan bär inom oss, när vi tror på Gud. Vi väntar på en ny och bättre tillvaro, där döden och ondskan inte finns längre och Gud och hans kärlek uppfyller allt och alla. Men redan nu kan vi känna det livet inom oss, när vi älskar och handlar i kärlek. Att känna sorg är också ett uttryck för kärlek.

”Vi älskar därför att han först älskade oss.” (1 Joh. 4:19)

Blir man en ängel när man dör?

Eftersom tillvaron bortom döden i Bibeln och genom den kristna traditionen kallas för himlen eller himmelriket, har det uppstått en idé om att de som färdas till och från himlen kanske har vingar. I Bibeln beskrivs också ett andeväsen som kallas keruber, som hade vingar (2 Krön. 3:11). Men huruvida människor som dör också får vingar, och om de blir änglar, är bortom vad vi kan uppfatta ur vårt mänskliga perspektiv. En ängel är i Bibeln ett andeväsen (av gre­kis­kans áng­e­los, ”sände­bud” el­ler ”budbära­re”) som går Guds ärenden.

Kanske finns det också en to-do-lista för oss, den dagen vi dör. Eller kanske är änglar något helt väsensskilt, annorlunda. Det får vi se, när vi kommer till himlen.