Hyppää sisältöön

Akt

Uttrycket akt kommer från det latinska ordet actus och avser handling, del eller stycke. I det kyrkliga språkbruket betyder akt en del av Jesu lidandes historia. I stället för de medeltida passionsspelen började man i lutherska kyrkansammanställa en enhetlig framställning om Jesu lidande utgående från de olika evangelierna. Den delades i sex föreställningar eller akter, där man höll aktpredikningar.

I den nuvarande kyrkohandboken finns inte längre akttexter men man kan fortfarande använda dem under stilla veckans gudstjänster. I lutherska kyrkan har man igen börjat ordna dramatiseringar kring Kristi lidandes historia och hålla korsvägsandakter inför påsken.