Hyppää sisältöön
Äldre par med prästen i kyrkan.

Frågor om bröllop

Räcker det med att man hör till kyrkan för att få kyrklig vigsel, eller måste man vara konfirmerad också?
Måste båda höra till den evangelisk-lutherska kyrkan för att paret ska få kyrklig vigsel?
Kan en del av vigseln vara på ett annat språk?
Hur lyder frågorna som prästen ställer brudparet?
När ska vi knäböja?
Vem deltar i nattvarden vid brudmässa? 
Vad är en brudfrämma?
När kan bruden ha slöja?
Måste båda vara kristna för att äktenskapet ska kunna välsignas?
Kan vi be den civila vigselförrättaren komma till kyrkan för att viga oss strax före välsignelsen av äktenskapet?
Min blivande man är mest på resa. Räcker det om bara jag träffar prästen?
Vi har båda varit gifta förut, så vi vet hur det är. Men borde vi ändå träffa prästen?

Vi vill gifta oss utomlands, hur fungerar det?

Svar

Räcker det med att man hör till kyrkan för att få kyrklig vigsel, eller måste man vara konfirmerad också?

Man behöver inte vara konfirmerad, men man ska ha gått i skriftskola.

Måste båda höra till den evangelisk-lutherska kyrkan för att paret ska få kyrklig vigsel?

Den ena ska höra till den evangelisk-lutherska kyrkan, och ha gått i skriftskola.  Den andra kan höra till en annan kristen kyrka, eller ett kristet trossamfund, och behöver då inte ha gått i skriftskola.

Vilka kristna kyrkor och kristna trossamfund som duger kan de berätta på pastorsexpeditionen.

Hör den andra inte till någon kristen kyrka alls kan paret inte få kyrklig vigsel. Läs i så fall mera om välsignelse av (civil)äktenskap.

Kan en del av vigseln vara på ett annat språk?

Det är vanligt med tvåspråkiga vigslar på svenska och finska. Prästen turar om med språken. Man tar alltså inte det hela dubbelt.

Också andra språk kan användas om prästen klarar det. För gäster som inte förstår språket kan man kanske ordna tolkning. Endast prästens tal tolkas. Det är enkelt att följa med och förstå det andra som händer under vigseln. Tänk på att det kan vara lite knepigt ibland att tolka i en kyrka så det inte stör de andra.

Hur lyder frågorna som prästen ställer brudparet?

Av gammal tradition frågar prästen först brudgummen, och sedan bruden:

Inför Gud den allvetande och i denna församlings/dessa vittnens närvaro frågar jag dig, NN, vill du ta NN till din äkta man (hustru) och älska honom (henne) i nöd och lust?

Prästen kan också fråga så här, fast det är mera ovanligt:

Inför Gud den allvetande och i denna församlings/dessa vittnens närvaro frågar jag dig, NN, vill du ta NN till din äkta man (hustru) och visa honom (henne) trohet och kärlek i nöd och lust intill döden?

Om vigseln är tvåspråkig frågar prästen på vars och ens eget språk. Svaret på svenska är Ja, på finska Tahdon, och på engelska I do.

Frågorna understryker att äktenskapet är ett offentligt förbund. Inför Gud och församlingen förklarar man att man vill älska varandra. Förr fanns också en längre form för frågorna. Den har ersatts av ringlöftet.

När ska vi knäböja?

Det finns olika traditioner när det gäller knäböjandet. Prästen kan berätta när ni ska knäböja.

Vem deltar i nattvarden vid brudmässa? 

Brudparet tar först emot nattvarden. Därefter kan de som är i kyrkan gå till  nattvarden. Någon särskild ordning har man inte. Om till exempel föräldrarna först går fram till altaret är det enkelt för andra att följa efter.

Vad är en brudfrämma?

Ordet brudfrämma används på sina håll i Svenskfinland, det betyder samma sak som brudtärna.

När kan bruden ha slöja?

Brudslöjan är mera ovanlig nuförtiden. Att man uppfattar slöjan symboliskt (och faktiskt på olika sätt på olika orter) är folklig tradition, och inte något som kyrkan står för. Det är alltså brudens sak att själv besluta hur hon vill ha det.

Måste båda vara kristna för att äktenskapet ska kunna välsignas?

Nej, det behövs inte. 

Ifall den ena hör till den evangelisk-lutherska kyrkan och den andra är muslim rekommenderas att man inte begär välsignelse över äktenskapet, trots att det i princip inte är olagligt med en sådan välsignelse.

Det är i princip möjligt för prästen att välsigna ett äktenskap trots att ingendera hör till kyrkan. Då är det viktigt att föra en diskussion med prästen om välsignelsens betydelse.

Kan vi be den civila vigselförrättaren komma till kyrkan för att viga oss strax före välsignelsen av äktenskapet?

Nej, det kan ni inte. Vår kyrka önskar att den civila vigseln förrättas någon annanstans än i kyrkan.

Min blivande fru/man är mest på resa. Räcker det om bara jag träffar prästen?

Programmet under vigseln kan ni säkert besluta om, du och prästen. Din resande utvalda kan komma med önskemål, och låta dig besluta. Det kan ändå vara värdefullt med ett förtroligt samtal om gemenskap,  glädjeämnen och svårigheter. Då är det fint om båda kan vara med. Rådgör med prästen om vigselsamtalet.

Vi har båda varit gifta förut, så vi vet hur en vigsel går till och vad äktenskap innebär. Borde vi ändå träffa prästen?

Olika präster gör vigseln olika. En annan kyrka betyder också annorlunda praktiska lösningar. Och det förtroliga samtalet med prästen handlar förstås om det som gäller er båda just nu.